Welfare States in East Central Europe, 1919–2004


Welfare States in East Central Europe, 1919–2004

This is the first comparative-historical study of welfare states (social policies) in the former communist region of East Central Europe. Inglot analyzes almost one hundred years of expansion of social insurance programs across different political regimes. He places these programs in a larger political and socioeconomic context, which includes the most recent developments since the advent of democracy. Based on this research, he argues that despite apparent similarities the welfare states of East Central Europe, Czechoslovakia (Czech Republic and Slovakia since 1993), Poland, and Hungary have pursued distinct historical paths of development and change. He examines the highly unusual evolution of these welfare states in detail, tracing alternating periods of growth and retrenchment/reform, which he links to political and economic crises under communist rule. Inglot uses this comparative analysis of welfare systems to examine the continued influence of history over the politics and policies of the social safety nets in Eastern Europe.


 Reviews:

“This is a remarkably careful, yet ambitious study of welfare states in east-central Europe--from their imperial founding through the inter-war period and communism up to the admission of Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia to the European Union. Inglot makes a very persuasive case for both the cyclical nature of welfare state development in these countries and the power of history to over-ride not just the repeated changes in regimes and states so characteristic of this region, but also the homogenizing pressures of the communist experience.”
-Valerie Bunce, Cornell University

“No other topic has generated as many controversies and misunderstandings as the welfare state reforms in postcommunist Europe. Tomasz Inglot provides a richly documented, balanced, and theoretically compelling account of these reforms and their historical antecedents. He has brilliantly captured the problems and dynamics of welfare state transformations and their historical trajectories across the region, dispelling many persistent myths in the process. This is essential reading for all who strive to understand the nature and outcomes of postcommunist transformations. Inglot’s book represents comparative politics at its best and makes a significant contribution to ongoing debates on welfare states and social policies.”
-Grzegorz Ekiert, Harvard University

“By deftly recounting the creation and evolution of welfare states in east central Europe from the end of WW I to the recent expansion of the European Union, Inglot makes a valuable contribution to the burgeoning literature on social policy reform. His work stands apart as one of the few cross-national historical studies of the welfare state in a largely non-democratic setting. Inglot analyzes the political struggles and periodic crises of welfare policy in the inter-war and communist periods and traces their lasting impact on social policy reforms in the postcommunist era. This work reminds us of the persistence of institutional and policy legacies even in the face of massive political change.”
-Timothy Frye, Columbia University

“In an account rich with historical nuance, Inglot traces the development of the welfare state in East Central Europe. This is an important and welcome study of a much-neglected topic.”
-Anna Grzymala-Busse, University of Michigan

"Welfare States in East Central Europe is ambitious, conceptually innovative, and largely successful in providing an original and convincing historical-institutional account. It "brings history back in," reinterpreting the development of ECE welfare states across different political regimes and integrating them into the comparative literature on welfare expansion and retrenchment, as well as on broader institutionalist theory. It adds greatly to our knowledge about their early development and engages contemporary debates about the extent and determinants of post-communist reform. The book will be of great value to scholars who share these interests."
Perspectives on Politics, Linda J. Cook, Brown University


 Prizes:

Co-winner, 2009 AAASS/Orbis Books Prize for Polish Studies
Łazowski, J. 1929. “Ubezpieczenia społeczne w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległości.” In Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej. Vol. 2. Poznań: Fiszer and Majewski.
Łuchowski, Walerian. 1969a. “Zabezpieczenie rentowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Węgierskiej Republice Ludowej.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 27–29.
Łuchowski, Walerian. 1969b. “Zmiany w zakresie niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Czechosłowacji.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 26–28.
Ślązak, Agnieszka. 1999. “Zmiany w zasiłkach.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 3: 8–12.
Żyliński, Tadeusz. 1991. “Świadczenia chorobowe” (Po drugiej wojnie światowej). In Jackowiak 1991b, 297–327.
“‘Parasol’ – Komu i jaki?” 1990. Tygodnik Popularny Związkowiec 49, 9 December, p. 3.
“Bez zawieszenia.” 1993. Rzeczpospolita, 27 January, Prawo co Dnia, p. 1.
“Bony rekompensacyjne – Dla budżetówki i emerytów.” 1996. Gazeta Wyborcza, 19 December, p. 3.
“Cnota cierpliwości.” 1993. Interview with Michael O'Higgins (chairman of the international advisory mission for the reform of social insurance in Poland; in Polish). Ƶycie Gospodarcze 12, 21 March.
“Coś za coś – Polityka rolna do 2000 roku.” 1994. Rzeczpospolita, 29 March, p. 1.
“Czas na reformę ubezpieczeń. Bank Światowy deklaruje pomoc.” 1996. Rzeczpospolita, 22 April, p. 3.
“Czechosłowacki plan zwiększenia rąk do pracy.” 1949. Praca i Opieka Społeczna 1/2: 29–40.
“Dodatki branżowe oddane w akcjach.” 1992. Gazeta Wyborcza, 26 November, p. 1.
“Dorabianie bez podatku.” 1994. Rzeczpospolita. 29 September, Ekonomia i Rynek, p. 1
“Emerytura wcześniejsza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.” 1999. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 1 (January): 20.
“Emerytury bez zbiorowej odpowiedzialności.” 1993. Rzeczpospolita, 24 February, Prawo co Dnia, p. 1.
“Emerytury dla mundurowych.” 1992. Rzeczpospolita, 9 October, p. 1.
“Emerytury dla mundurowych.” 1994. Gazeta Wyborcza, 21 February, p. 3.
“Emerytury i pusta kasa.” 1993. Gazeta Wyborcza, 27/28 November, p. 1.
“Emerytury odwetowe.” 1992. Gazeta Wyborcza. 21 December, p. 1.
“EU Say Slovaks among Worst Paid.” 2002. The Slovak Spectator, 3–9 June, p. 8.
“Ile emeryt może dorobić.” 1992. Gazeta Wyborcza, 23 September, p. 1.
“IMF Concludes Article IV Consultation with Hungary.” 2000. International Monetary Fund, Public Information Notice (PIN) no. 00/23, March 17. Www.imf.org/external/np/sec/pn/2000/pn0023, accessed 29 March 2004.
“Jak w systemie pracowniczym. Poprawki w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.” 1991. Rzeczpospolita, 11 November (Ekonomia i Prawo), p. 1.
“Kołodko Sets Conditions for Remaining in Government.” 1995. RFE/RL Reports, 24 February.
“Komisje przyjęły prezydenckie weto.” 1993. Rzeczpospolita. 5 February, p. 1.
“Konferencja ubezpieczeniowa socjalistów.” 1946. Praca i Opieka Społeczna 4: 256–260.
“Lech Wałęsa Sends a Bill on Pensions to Constitutional Tribunal.” 1995. RFE/RL Reports, 10 October.
“Ludzki rząd” (The humane government). 1993. Parliamentary address of Prime Minister Waldemar Pawlak. Gazeta Wyborcza, 9 November, pp. 10–11.
“Ministerstwo obietnic i nadziei.” 1972. Editorial. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7: 3.
“Najnowsza ustawa o świadczeniach rodzinnych” (Ustawa z dn.28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych). 2003. Rzeczpospolita, 28 November. Www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/rod2255.html, accessed 27 January 2004.
“Novy zakon o socialnim zabezpečení.” 1988. Socialni Politika 9: 194–196.
“O powiązanie polityki płac i zabezpieczenia społecznego.” 1957. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 2: 30.
“Odmowa konieczna.” 1993. Gazeta Wyborcza, 6 January, pp. 1 and 3.
“OECD: Slovakia Must Rein in Spending.” 2002. The Slovak Spectator, 3–9 June, p. 8.
“Osiągnięcia socjalne z perspektywy jednego roku.” 1972. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2: 1–3.
“Ostry protest emerytów” (Pensioners strongly protest). 1992. Tygodnik Popularny Związkowiec 50: 2.
“Polityka socjalna Czechosłowacji w pierwszych miesiącach planu pięcioletniego.” 1949. Praca i Opieka Społeczna 3: 174–177.
“Polityka społeczna.” 1991. Konfrontacje 10: 15.
“Poprawki w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.” 1991. Rzeczpospolita, 11 November, Prawo co Dnia, p. 1.
“Praski kongres międzynarodowy instytucyj ubezpieczeń społecznych.” 1936. Praca i Opieka Społeczna 3: 254–260.
“Prezydent nie podpisał ustawy emerytalnej.” 1993. Rzeczpospolita, 1 June, Prawo co Dnia, p. 1.
“Program czechosłowackiej polityki socjalnej na rok 1950.” 1950. Praca i Opieka Społeczna 3 (July/August): 133–139.
“Przemówienie Ministra Pracy i Opieki Społecznej Pana D-ra Stanislawa Jurkiewicza w sprawie projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznem (wygłoszone w Sejmie 4 marca, 1929 roku).” 1929. Praca i Opieka Społeczna 1: 25–28.
“Przesilenie w ubezpieczeniu górniczem w Czechosłowacji.” 1927. Praca i Opieka Społeczna 2: 82–84.
“Reforma ubezpieczeń społecznych w Czechosłowacji.” 1934. Praca i Opieka Społeczna 3: 349–353.
“Ruch zawodowy w Czechosłowacji.” 1927. Praca i Opieka Społeczna 2: 84–85.
“Skutki zaniżonej waloryzacji.” 1993. Rzeczpospolita, 31 May, Prawo co Dnia, p. 1.
“Slovakia Slips Backward.” 1995. Editorial. The New York Times, 14 August.
“Socjalistyczny egalitaryzm (discussions from 1968).” 1973. In Danecki and Wasilkowski 1973b, 71–157.
“Troska o kobietę pracy.” 1948. Sztandar Ludu, 6 May, p. 1.
“Trybunał Konstytucyjny potwierdza zawieszenie przywilejów.” 2003. Rzeczpospolita, 16 April, Prawo co Dnia, p. 1.
“Ubezpieczenia społeczne za granicą” (Dr. W. Z.). 1936. Praca i Opieka Społeczna 2: 130–138.
“Ubezpieczenie społeczne na Węgrzech.” 1992. Materiały Informacyjne ZUS 21, no. 11 (November): 20–28.
“Ubezpieczenie społeczne rolników w CSRS.” 1961. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2: 30–33.
“Uporządkowanie swiadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.” 1946. Praca i Opieka Społeczna 3: 174.
“Węgry: początek reform socjalnych.” 1995. Rzeczpospolita, 14 October, p. 6.
“Wpływ przekształceń własnościowych na realizację wypłat z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.” 1991. Materiały Informacyjne ZUS 7/8: 3–6.
“Z prac nad reformą ubezpieczeń społecznych.”1958. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 3: 64.
“Za lata służby.” 1992. Gazeta Wyborcza, 9 October, p. 2.
“Zabezpieczenie społeczne pracowników i ich rodzin w Czechosłowacji.” 1966. Praca i Zabezpiecznie Społeczne 6: 15–22.
“Zapowiedź reformy ZUS-Premier Pawlak z AmCham.” 1994. Rzeczpospolita, 5 January, Ekonomia i Rynek, p. 1.
“Zasiłki rodzinne w Węgierskiej Republice Ludowej.” 1960. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6: 53–54.
“Zrównanie w chorobie.” 1994. Rzeczpospolita, 15 February, Prawo co Dnia, p. 1.
“ZUS goni dlużników.” 1995. Nowa Europa, 17 August, p. 13.
Protokóły ze spotkań Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, zwiazków zawodowych i funckjonariuszy Komitetut Centralnego PZPR (Protocols from the meetings between the Ministry of Labor and Social Welfare, Trade Union officials, and the functionaries of the Party Secretariat). 1958–1960. Archiwum Akt Nowych. Warsaw, 237/xviii.
Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 1990. 1992. Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution. Warsaw: ZUS.
Zakres i funkcjonowanie opieki społecznej (The scope and function of social welfare activity, a document from the archives of the Polish United Workers Party, Central Committee, Social and Labor Section). 1949. Archiwum Akt Nowych. Warsaw, 237/xxviii-2, 1–10.
Adam, Jan, ed. 1989. Economic Reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s. New York: St. Martin's Press.
Adam, Jan, ed. 1991. Economic Reforms and Welfare Systems in the USSR, Poland, and Hungary: Social Contract in Transformation. New York: St. Martin's Press.
Adam, Jan, ed. 1999. Social Costs of Transformation to a Market Economy in Post-Socialist Countries: The Cases of Poland, the Czech Republic and Hungary. New York: St. Martin's Press.
Adam, Jan. 1987. Employment Policies in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s. New York: St. Martin's Press.
Adam, Jan. 1995. “The Transition to a Market Economy in Hungary.” Europe-Asia Studies 6: 989–1006.
Alexander R., P. Broadfoot, and D. Phillips, eds. 1999. Learning from Comparing. Wallingford: Symposium Books.
Amenta, Edwin. 2003. “What We Know about the Development of Social Policy: Comparative and Historical Research in Comparative and Historical Perspective.” In James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in Social Sciences, 91–130. New York: Cambridge University Press.
Anderson, Stephen J. 1993. Welfare Policy and Politics in Japan: Beyond the Developmental State. New York: Paragon House.
Andorka, Rudolf. 1993. “Problemy socjalne na Węgrzech w okresie transformacji.” Polityka Społeczna 8: 14–17.
Andorka, Rudolf. Social policy expert, Rector of Budapest University of Economics. Budapest, 10 September 1996.
Andrzejewski, Jerzy. 1987. Gomułka i inni. Materiały z Archiwum KC PZPR. London: Aneks.
Antal, Kálámanné. Pension Department/Pension Fund. Budapest, 8 December 1996.
Antal, Kálmánné, Janos Réri, Ádám Résmovits, and Milós Toldi. 1995. “Pension Outlays and Changes in the Pension System in the Nineties.” In Péter Bod, ed., Human Resources and Social Stability During Transition in Hungary, 200–215. Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences; San Francisco, Calif.: International Center for Economic Growth.
Archiwum Akt Nowych (Polish State Archives since 1945), Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (Ministry of Labor and Social Welfare), no. 60, 15–17, 21–22.
Archiwum Akt Nowych, 237/XXVII-32 (Polish United Workers' Party, Central Committee, 1957).
Archiwum Akt Nowych, 237/XXVIII-2: 53 (Polish United Workers' Party, Central Committee, classified documents, 1945–1949).
Archiwum Akt Nowych, Polish United Workers' Party, 1957–1958, 237/XXI/245 (Polish United Workers' Party, Central Committee, classified documents).
Augusztinovics, Mária, et al. 2002. “The Hungarian Pension System before and after the 1998 Reform.” In Elaine Fultz, ed., Pension Reform in Central and Eastern Europe, 25–93. Budapest: International Labour Office/Central and Eastern European Team.
Augusztinovics, Mariá. Pension policy expert, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 9 December 1996 and 10 April 2003.
Auleytner, Julian. 1993. “Polityka społeczna w programach lat 1939–1944.” Polityka Społeczna 11/12.
Béki, Gabriella. Member of parliament, Committee on Social Affairs, Alliance of Free Democrats (SZDS). Budapest, 13 December 1996.
Bączkowski, Andrzej. Minister of Labor and Social Policy. Warsaw, September 15, 1996.
Balcerowicz, Leszek. 1992. 800 dni. Szok kontrolowany. Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza “BGW.”
Balcerowicz, Leszek. 1995. “Understanding Postcommunist Transitions.” In Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds., Economic Reform and Democracy, 86–100. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Balcerski, S. 1929. “Nowa ustawa o ubezpieczeniu pracowników umysłowych w Czechosłowacji.” Praca i Opieka Społeczna 3: 277–279.
Balcerzak-Paradowska, Bożena. 1986. Dynamika i struktura urlopów oraz zasiłków wychowawczych w latach 1981–1985. Postawy młodych rodzin wobec tych świadczeń. Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (no. 11/May).
Baldwin, Peter. 1990. The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975. New York: Cambridge University Press.
Balintová, Renata. Deputy Director for Strategy, Social Insurance Agency, Sociálna Poist'ovňa. Bratislava, 5 June 2002.
Barany, Zoltan. 1999. “Out with a Whimper: The Final Days of Hungarian Socialism.” Communist and Post-Communist Studies 32: 113–125.
Barr, Nicholas, ed. 1995. Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Transition and Beyond. Washington, D.C., and New York: World Bank and Oxford University Press.
Barr, Nicholas, ed. 2005. Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Accession and Beyond. Washington, D.C.: World Bank.
Basic Indicators of Labour and Social Protection in the Czech Republic. 2001. Prague: Ministry of Labour and Social Affairs.
Batt, Judy. 1988. Economic Reform and Political Change in Eastern Europe: A Comparison of Czechoslovak and Hugarian Experiences. New York: St. Martin's Press.
Batty, Ian. 1997. “Mandatory Pension Funds in Hungary and Poland.” Benefits and Compensation International 4: 2–7.
Baxendall, Phineas. 2003. “Postcommunist Unemployment Politics: Historical Legacies and the Curious Acceptance of Job Loss.” In Ekiert and Hanson 2003a, 248–288.
Beck, Ernest. 1996. “What Next with the Hungarian Austerity Program?” Wall Street Journal/Gazeta Wyborcza (in Polish), March 11, p. 8.
Berecz, Peter. 2002. “Falling Slovak Birth Rate Sets Family Alarms Ringing.” The Slovak Spectator, 10–16 June, pp. 1, 8.
Bernaś, Bogumił. 1982. “Osiągnięcia i problemy polityki społecznej Czechosłowacji.” Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (internal publication of the Academy of Economics in Wrocław, Poland), no. 222: 115–138.
Biskup, Jirí. 2001. “Geneze právních úprav československého důchodoveho zabezpečení od roku 1948 do roku 1990.” Národní pojištení 8–9: 4–11.
Blondel, Jean, and Ferdinand Müller-Rommel, eds. 2001. Cabinets in Eastern Europe. London: Palgrave.
Blondel, Jean, and Ferdinand Müller-Rommel. 2001. “Poland.” In Blondel and Müller-Rommel, 2001, 50–61.
Blyth, Mark 2001. “The Transformation of the Swedish Model: Economic Ideas, Distributional Conflict, and Institutional Change.” World Politics 3 (October): 1–26.
Bożyk, Paweł. 1983. Marzenia i rzeczywistość czyli anatomia polskiego kryzysu. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Bober, Tomasz. 1986 [1948]. “Sytuacja finansowo-majątkowa ubezpieczeń społecznych w Polsce w okresie okupacji.” Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, no. 4: 111–156. Warsaw: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Bod, Péter, ed. 1995. Human Resources and Social Stability during Transition in Hungary. Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences; San Francisco, Calif.: International Center for Economic Growth.
Bod, Péter. 1994. “For the Pension System and Reform (Chapter IV).” In Hungary's Welfare State in Transition: Structure, Initial Reforms and Recommendations. Policy Study no. 3. Budapest: The Joint Hungarian International Blue Ribbon Commission/Hudson Institute (February).
Bod, Péter. Member of the Presidium of the Pension Fund. Budapest, 8 September 1996 and 10 April 2003.
Boni, Michał. Deputy Minister for Unemployment Affairs, Minister of Labor and Social Policy (December 1990–October 1991). Since mid-1990, director of the Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych). Warsaw, 16 February 1993 and 4 January 1997.
Bonoli, Giuliano. 1997. “Classifying Welfare States: A Two-Dimensional Approach.” Journal of Social Policy 26, no. 3: 351–72.
Bonoli, Giuliano. 2000. The Politics of Pension Reform: Institutions and Policy Change in Western Europe. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Borowczyk, Ewa. 1991. “Organizacja ubezpieczeń społecznych” (po drugiej wojnie światowej). In Czesław Jackowiak, ed., Rozwój Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, 239–254. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Borowczyk, Ewa. 1998. “Słowacka reforma ubezpieczeń społecznych.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 11: 15–16.
Borowczyk, Ewa. Director of the Office of Foreign Relations–PHARE program, ZUS. Warsaw, 31 March 1993 and 15 September 1997.
Bossanyi, Katalin. 1995. “Taking Stock of the Economic Transition.” Hungarian Quarterly 36, no. 138: 90–105.
Brach, Barbara, “Za ścianą …” 1991. Życie Gospodarcze 48, 1 December, pp. 1 and 6.
Breslauer, George. 1978. “On the Adaptability of Soviet Welfare-State Authoritarianism.” In Karl W. Ryevac, ed., Soviet Society and the Communist Party. Amherst: University of Massachusetts Press.
Brol, Jan. 1991. “Świadczenia wypadkowe” (po drugiej wojnie światowej). In Czesław Jackowiak, ed., Rozwój Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, 329–365. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Bruszt, Laszlo, and David Stark. 1991. “Remaking the Political Field in Hungary: From the Politics of Confrontation to the Politics of Competition.” In Ivo Banac, ed., Eastern Europe in Revolution. Ithaca and London: Cornell University Press, 1991.
Brzezinski, Zbigniew. 1967. The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge, Mass., and London: Harvard University Press.
Brzozowski, Leszek. 1967. “Swiadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego w razie wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej na Wegrzech.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 37–40.
Bulmer, Martin, Jane Lewis, and David Piechud. 1989. The Goals of Social Policy. London: Unwin Hyman.
Bunce, Valerie, and Mária Csanádi. 1993. “Uncertainty in the Transition: Postcommunism in Hungary.” East European Politics and Societies 2: 204–285.
Burdová, Eva, and Jan Přib. 1988. “Změny v organizaci a řízení sociálního zabezpečení a v systematice zákona.” Sociální politika 9: 197–199.
Burski, A. 1968. “Reforma systemu emerytalnego.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3: 1–9.
Butorá, Martin, and Zora Butorová. 1993. “Slovakia: The Identity Challenges of the Newly Born State.” Social Research 4 (Winter): 705–736.
Cain, Michael J. G., and Aleksander Surdej. 1999. “Transitional Politics or Public Choice? Evaluating Stalled Pension Reforms in Poland.” In Linda Cook, Mitchell A. Orenstein, and Marilyn Rueschemeyer, eds., Left Parties and Social Policy in Postcommunist Europe, 145–174. Boulder, Colo.: Westview Press.
Cain, Michael J. G., Nida Gelazis, and Tomasz Inglot, eds. 2005. Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from the New Democracies of Central Europe? (Conference proceedings). Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars (East European Studies).
Campbell, John L. 1996. “Institutional Analysis of Fiscal Reform in Postcommunist Europe.” Theory and Society 25, no. 1 (Feburary): 45–84.
Carey, Nick. 2003. “Czech: Government Finally Opens a Door to Pension Reform Debate.” Prague Business Journal, June 30. Http://www.globalaging.org/pension/world/unmentionable.htm, accessed 5 September 2004.
Castles, Francis. 1978. The Social Democratic Image of Society. Boston: Routledge and Kegan Paul.
Castles, Francis. 1986. “Whatever Happened to the Communist Welfare State?” Studies in Comparative Communism 3/4: 213–226.
Castles, Francis. 1994. “On Religion and Public Policy: Does Catholicism Make a Difference?” European Journal of Political Research 25, no. 1: 19–40.
Chłoń, Agnieszka, Marek Góra, and Michał Rutkowski. 1999. Shaping Pension Reform in Poland: Security through Diversity. Washington, D.C.: World Bank Report (pension primer manuscript).
Chłoń-Domińczak, Agnieszka. 2002. “The Polish Pension Reform of 1999.” In Elaine Fultz, ed., Pension Reform in Central and Eastern Europe, vol. 1: Restructuring with Privatization: Case Studies of Hungary and Poland. Budapest: International Labour Organization.
Chajn, Leon. 1954. “Socjalistyczne zasady dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 10: 269–272.
Chechliński, Janusz. 1957. “O tak zwanym zanikaniu ubezpieczeń społecznych” (“About the So-Called Withering Away of Social Insurance”). Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 8/9: 231–33.
Ciemny, Franciszek. 1980. “Polityka socjalna na rzecz rodziny w CSRS.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 33–37.
Cisar, Jaroslav, and F. Pokorny. 1922. The Czechoslovak Republic. London: T. Fisher Unwin and Prague: Orbis Publishing.
Clayton, Richard, and Jonas Pontusson. 1998. “Welfare State Retrenchment Revisited: Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring, and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies.” World Politics 51 (October): 67–98.
Collier, David, and Richard E. Messick. 1975. “Prerequisites versus Diffusion: Testing Alternative Explanations of Social Security Adoption.” American Political Science Review 69: 1299–1311.
Collier, Irwin, Herwig Roggemann, Oliver Scholz, and Horst Tomann, eds. 1999. Welfare States in Transition: East and West. London and New York: Macmillan Press and St. Martin's Press.
Collier, Ruth Berins, and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, The Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America: Princeton: Princeton University Press.
Cook, Linda, Mitchell A. Orenstein, and Marilyn Rueschemeyer, eds. 1999. Left Parties and Social Policy in Postcommunist Europe. Boulder, Colo.: Westview Press.
Cook, Linda. 1993. The Soviet Social Contract and Why It Failed: Welfare Policy and Workers' Politics from Brezhnev to Yeltsin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Correspondence of the Secretariat of the Central Committee, Polish United Workers' Party Archiwum Akt Nowych (237/XXVII-36), 4, 1957–1958).
Crawford, Beverly, and Arend Lijphart. 1995. “Explaining Political and Economic Change in Postcommunist Eastern Europe.” Comparative Political Studies 28 (July): 171–199.
Csanádi, Mária. 1997. Party-states and Their Legacies in Post-Communist Transformation. Cheltenham, U.K., and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
Cutright, Philips. 1965. “Political Structure, Economic Development, and National Security Programs.” American Journal of Sociology 70: 537–550.
Czúcz, Otto. Justice of the Constitutional Court, pension policy expert. Budapest, 7 April 2003.
Czechoslovak National Insurance: A Contribution to the Pattem of Social Security. 1948. Prague: Orbis (June).
Dąbrowska, Edwarda. 1991. “Zródla niektórych nieprawidlowosci w funkcjonowaniu ubezpieczen spolecznych.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10 (October): 27–35.
Dane porównawcze z dziedziny polityki społecznej. 1975, 1979, 1982, 1985, 1990, 1991 (comparative economic statistics on social policy from COMECON countries, classified publications for internal government use only). Warsaw: Institute of Labor and Social Policy.
Danecki, Jan ed. 1974. Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Danecki, Jan, and Andrzej Wasilkowski. 1973a. “Polityka gospodarcza a polityka społeczna.” In Daniecki and Wasilkowski 1973b, 1–70.
Danecki, Jan, and Andrzej Wasilkowski. 1973b. “Postęp gospodarczy a społeczeństwo: wypowiedzi naukowców, publicystów, działaczy społecznych i gospodarczych. Warsaw: Książka i Wiedza.
Davies, Norman. 1982. God's Playground: The History of Poland. Vol. 2. New York: Columbia University Press.
De Deken, Johan Jeroen. 1994. “Social Policy in Postwar Czechoslovakia: The Development of Old-Age Pensions and Housing Policies during the Period 1945–1989.” EUI Working Paper SPS no. 94/13. Florence: European University Institute.
Deacon, Bob, ed. 1992. Social Policy, Social Justice, and Citizenship in Eastern Europe. Avebury: Aldershot.
Deacon, Bob. 1983. Social Policy and Socialism. London: Pluto Press.
Deniszczuk, Lucyna, and Irena Żukowska. 1991. “Ile na co w budżecie domowym.” Życie Gospodarcze 40, 6 October, p. 8.
Desjat let socialnoho obezpieczeniia v Czechoslovakii. 1955. Tiskový referát státního úřadu důchodového zabezpečení. Prague: State Pension Administration, April (in Russian).
Doncsev, Andras. 1996. “Subsidies, Politics behind Minister's Firing. Horn Pressured to Renew the Cabinet.” The Budapest Sun, 5–21 December, pp. A1/A3.
Dr. W. Z. 1936. “Ubezpieczenia społeczne za granicą.” Praca i Opieka Społeczna 2: 130–138.
Dubský, S. 1996. “Průměrný měsíční starobní důchod zaměstnanců a jeho ralace k průměrným mzdám v letech 1990–1995.” Statistika (Prague) 4: 155–158.
Duchodová Reforma IV (Pension Reform in the Czech Republic). A dalsi materialy souvisejici s problematikou duchodoveho systemu (and other documents relevant for the pension system). 2001 (CD-Rom). Prague: Ministry of Labor and Social Affairs.
Dzienio, Kazimierz. 1976. “Procesy demograficzne w europejskich krajach socjalistycznych.” In Danuta Graniewska, ed., Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny. Warsaw: Książka i Wiedza.
E-gie. 1933. “Przed wprowadzeniem ustawy scaleniowej w życie.” Praca i Opieka Społeczna 3: 211–215.
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Transition Reports, 1991–2006. London.
Ekiert, Grzegorz, and Jan Kubik. 1999. Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989–1993. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Ekiert, Grzegorz, and Stephen Hanson. 2003a. Capitalism and Democracy in Eastern and Central Europe: Assessing the Legacy of the Communist Rule. New York: Cambridge University Press.
Ekiert, Grzegorz, and Stephen Hanson. 2003b. “Time, Space, and Institutional Change in Central and Eastern Europe.” In Ekiert and Hanson 2003a.
Ekiert, Grzegorz. 1996. The State against Society. Princeton: Princeton University Press.
Ekiert, Grzegorz. 2003. “Patterns of Postcommunist Transition in Central and Eastern Europe.” In Ekiert and Hanson 2003a.
Elster, Jon, Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. 1998. Institutional Design in Post-Communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Emertytury in Renty Górnicze (Miners' Pensions). 2000. Warsaw: ZUS Department of Statistics.
Ertman, Thomas. 1997. Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Esping-Andersen, Gøsta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, U.K.: Polity Press.
Evans, Geoffrey, and Stephen Whitefield. 1995. “Social and Ideological Cleavage Formation in Post-Communist Hungary.” Europe-Asia Studies 7: 1177–1204.
Ewing, Sally. 1991.“The Russian Social Insurance Movement, 1911–1914: An Ideological Analysis.” Slavic Studies 4: 914–926.
Fakta o sociální situaci v Česke Republice. 1997. Prague: Český Statistický Úřad.
Featherstone Kevin, Georgios Kazamias, and Dimitras Papadimitriou. 2001. “The Limits of External Empowerment: EMU, Technocracy and the Reform of the Greek Pension System.” Political Studies 3 (August): 462–480.
Ferge, Zsuza. 1979. A Society in the Making: Hungarian Social and Societal Policy, 1945–1975. London: Penguin.
Ferge, Zsuza. Social policy expert. Budapest, Hungary, 6 September 1996.
Ferrera, M. 1996. “The Southern Model of Welfare in Social Europe.” Journal of European Social Policy 6: 17–37.
Flora, Peter, and Arnold Heidenheimer, eds. 1981. The Development of Welfare States in Europe and America. New Brunswick, N.J.: Transaction Press.
Flora, Peter, and Jens Alber. 1981. “Modernization, Democratization, and the Development of Welfare States in Western Europe.” In Flora and Heidenheimer 1981.
Fultz, Elaine. ed. 2002. Pension Reform in Central and Eastern Europe, vol. 1: Restructuring with Privatization: Case Studies of Hungary and Poland, and vol. 2: Restructuring of Public Pension Schemes: Case Studies of the Czech Republic and Slovenia. Budapest: International Labour Office/Central and Eastern European Team.
Góralska, Helena, and Aleksandra Wiktorow. 1988. “System ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych w krajach RWPG.” In Michał Winiewski, ed., Ubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne (no. 2, vol. 1), 82–210. Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych/Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Góralska, Helena. Member of Parliament (Freedom Union–Unia Wolnosci, UW), former Deputy Minister of Labor and Social Policy and Deputy Finance Minister for Social Affairs. Warsaw, 28 August 1996.
Garlicki, Andrzej. 1993. “Listy do Mieczysława Moczara,” Polityka 10, 6 March, p. 24.
Gedeon, Péter. 1995. “Hungary: Social Policy in Transition.” East European Politics and Societies 3 (Fall): 433–458.
Golinowska, Stanisława, ed. 2001b. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Warsaw: Ministry of Labor and Social Policy Center for Socio-Economic Analysis.
Golinowska, Stanisława. 1990a. “O nowej koncepcji polityki społecznej w Polsce.” Ekonomista 6: 813–843.
Golinowska, Stanisława. 1990b. “O potrzebie ładu socjalnego.” Zycie Gospodarcze 20: 7.
Golinowska, Stanisława. 1990c. Rola centrum w kształtowaniu struktury spożycia. Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Golinowska, Stanisława. 1991.“Polityka społeczna a przebudowa systemu gospodarczego – Wyzwania i Problemy” Polityka Społeczna 10.
Golinowska, Stanisława. 1999. “Political Actors and Reform Paradigms in Old-Age Security in Poland.” In Müller, et al., 1999.
Golinowska, Stanisława. 2001a. Zabezpieczenie społeczne inwalidów na Węgrzech. In Golinowska 2001b, 323–329.
Golinowska, Stanisława. 2001c. Zarys systemu zabezpieczenia społecznego inwalidów i jego funkcjonowanie. In Golinowska 2001b, 11–52.
Golinowska, Stanisława. Director of the Institute of Labor and Social Policy. Warsaw, 18 January 1993.
Gorywoda, Manfred. Deputy director, Economic Department, Central Committee (CC), Polish United Workers Party (PUWP), February 1977–February 1980; Director of the Department of Planning and Economic Analysis CC, February 1980–July 1982; director of the group of economic advisers, Council of Ministers, June 1982–February 1984; Economic Secretary CC, November 1983–October 1987; Deputy Prime Minister, November 1987–January 1990; first secretary of the regional PUWP in Katowice. Warsaw, 23 March 1993.
Graham, Malbone W. 1945a. “Constitutional Structure.” In Robert J. Kerner, ed., Czechoslovakia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Graham, Malbone W. 1945b. “Parties and Politics.” In Robert J. Kerner, ed., Czechoslovakia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Graskovits, Béla. 1999. “Consolidating Economic Reforms: The Hungarian Experience with Lesson for Poland.” CASE-CEU Working Papers, no. 31. Warsaw.
Gruber, Joseph. 1924. “Progress and Tendencies of Czechoslovak Social Policy.” In Social Institute of the Czechoslovak Republic for the International Congress of Social Policy in Prague, Social Policy in the Czechoslovak Republic. Prague: Orbis.
Grzeszczyk, Tadeusz. 1968. “Urlopy i zasiłki macierzyńskie w Węgierskiej Republice Ludowej.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 25–27.
Grzymała-Busse, Anna. 2002. Redeeming the Communist Past: The Regeneration of Communist Parties in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Hübner, Danuta. 1992. “O konieczności pragmatycznego podejścia do roli państwa w okresie transformacji.” Gospodarka Narodowa 10/11: 27–33.
Haggard, Stephan, and Robert R. Kaufman. 1995. The Political Economy of Democratic Transitions. Princeton: Princeton University Press.
Halbersztadt, Jerzy. 1992. “Aleksander Prystor, premier Rzeczypospolitej 27 V 1931–9 VI 1933.” In Andrzej Chojnowski and Piotr Wróbel, eds., Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław: Ossolineum.
Hancock, Ruth, and Stephen Pudney. 1996. State Pensions and the Welfare of Pensioners during Economic Transition: An Analysis of Hungarian Survey Data. Leicester: University of Leicester, Faculty of Social Sciences.
Haney, Lynne. 2002. Inventing the Needy: Gender and Politics of Welfare in Hungary. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Hankiss, Elemer. 1989. “Demobilization, Self-Mobilization and Quasi-Mobilization in Hungary, 1948–1987.” East European Politics and Societies 1 (Winter): 105–151.
Hauslohner, Peter. 1987. “Gorbachev's Social Contract.” Soviet Economy 1: 54–89.
Hausner, Jerzy. 1992. “Zamiast państwa opiekuńczego – państwo pracy.” Nowa Europa 45, 3–5 April, p. 10.
Hausner, Jerzy. 1994. Interview, “Mniej boleśnie dochodzić do celu,” (“Reaching the same goal with less pain”). Rzeczpospolita, 10 June, p. 4.
Havelka, Jaroslav. 1977. “Kierunki i zadania polityki społecznej w CSRS.” Polityka Społeczna 11/12: 20–21.
Heclo, Hugh. 1974. Modern Social Politics in Britain and Sweden. New Haven: Yale University Press.
Heclo, Hugh. 1981. “Toward a New Welfare State?” In Flora and Heidenheimer 1981.
Heinrich, Hans-Georg. 1986. Hungary: Politics, Economics and Society. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.
Heitlinger, Alena. 1979. Women and State Socialism: Sex Inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia. London: Macmillan and Montreal: McGill-Queen's University Press.
Held, Joseph, and Peter Hanak. 1992. “Hungary on a Fixed Course: An Outline of Hungarian History.” In Joseph Held, ed., The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press.
Hoensch, Jorg. 1996. A History of Modern Hungary, 1867–1994. London and New York: Longman.
Holzmann, Robert, and Richard Hinz. 2005. Old Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington, D.C.: World Bank.
Horowitz, Irving L., ed. 1977. Equity, Income and Policy: Comparative Studies of Three Worlds of Development. New York: Praeger.
Huber, Evelyne, and John D. Stephens. 2001. Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in the Global Markets. Chicago and London: University of Chicago Press.
Huber, Evelyne, Charles Ragin, and John D. Stephens. 1993. “Social-Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure and the Welfare State.” American Journal of Sociology 3: 711–749.
Hungarian Welfare State in Transition: Structure, Initial Reforms and Recommendations. Policy Study no. 3. 1994. Budapest: Joint Hungarian-International Blue Ribbon Commission/Hudson Institute (February).
IMF. – IMF Mission Concluding Statement, Czech Republic. 17 April 2001. Http://www.imf.org/extemal/np/ms/2001/041701.htm.
IMF. IMF Staff Visit. Concluding Statement. 19 November 2002. Http://www.mif.org/extemal/np/ms/2002/111902.htm.
Informacja o kształtowaniu się absencji ċhorobowej w 1995 r. 1996. Warsaw: ZUS Department of Statistics, Analysis and Forecasts. 9 February.
Inglot, Tomasz. 1994. “The Communist Legacy and Post-Communist Politics of Welfare: The Origins, Evolution, and Transformation of Social Policy in Poland from the 1920s to 1993.” Ph.D. diss., University of Wisconsin-Madison.
Inglot, Tomasz. 1995. “The Politics of Social Policy Reform in Post-Communist Poland: Government Responses to the Social Insurance Crisis during 1989–1993.” Communist and Postcommunist Studies 3 (September): 361–373.
Inglot, Tomasz. 2003. “Historical Legacies, Institutions and the Politics of Social Policy in Hungary and Poland, 1989–1999.” In Ekiert and Hanson 2003a, 210–247.
Introduction to Social Security. 1984. Geneva: International Labor Office.
Jackowiak, Czesław, ed. 1991b. Rozwój Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Jackowiak, Czesław. 1991a. “Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych.” In Jackowiak 1991b.
Jagielski, Mieczysław. 1974. “Węzłowe problemy i kierunki perspektywicznego planu rozwoju Polski.” In Danecki 1974.
Jakoby, Marek. 2002. “The Pension System in the Slovak Republic at the Threshold of Reform.” Paper presented at the Conference on Practical Lessons in Pension Reform: Sharing the Experiences of Transition and OECD Countries. The Ministry of Labor and Social Policy, Warsaw, 27–28 May.
Jakoby, Marek. M. E. S. A. 10, Center for Economic and Social Analyses. Bratislava, 6 June 2002.
Janko, Jaroslav. 1924. “Unemployment in Czechoslovakia.” In Social Institute of the Czechoslovak Republic for the International Congress of Social Policy in Prague, Social Policy in the Czechoslovak Republic. Prague: Orbis.
Janos, Andrew. 1982. The Politics of Backwardness in Hungary, 1825–1945. Princeton: Princeton University Press.
Januszek, Zbigniew. 1982. “Nowy etap w systemie zaopatrzenia emerytalnorentowego.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11/12: 1–6.
Jastrzębowski, Zbigniew, and Leokadia Lewandowska. 1982. “Kształtowanie się programu socjalnego KPP w latach 1918 –1938.” Polityka Społeczna 9.
Jastrzębowski, Zbigniew. 1982. “Walka PPS o rozwój zabezpieczeń społecznych w Polsce międzywojennej.” Polityka Społeczna 5: 21–24.
Jastrzębowski, Zbigniew. 1988. “Koncepcja polityki społecznej rządu emigracyjnego w Londynie w okresie II wojny światowej.” Polityka Społeczna 10: 20–22.
Jerbaková, Ludmila, and Miluše Salcmanová. 1965. Vývoj duchodového zabezpecení v CSSR, 1930–1956. Prague: Státni úřad sociálního zabezpečení (Sborník prací c. 12).
Jończyk, Jan. 1992. “ZUS i fundusz ubezpieczeń społecznych – problemy modelowe.” Rzeczpospolita, 9 December, Prawo co Dnia, p. 2.
Jończyk, Jan. 1994. “Likwidacja ubezpieczenia chorobowego.” Rzeczpospolita, 22 April, Prawo co Dnia, p. 11.
Jończyk, Jan. 1995a. “Reforma Zabezpieczenia Społecznego Rolników” (VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego). Materiały Informacyjne ZUS 8 (August): 4–10.
Jończyk, Jan. 1995b. “Ubezpieczenia emerytalno-rentowe w latach 1989–1995.” Materiały Informacyjne ZUS 12 (December): 3–11.
Johnson, Paul. 1989. Redesigning the Communist Economy: The Politics of Economic Reform in Eastern Europe. Boulder, Colo.: East European Monographs.
Jowitt, Ken. 1992. New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press.
Kühner, Stefan. 2007. “Country-Level Comparisons of Welfare State Change Measures: Another Facet of the Dependent Variable Problem within the Comparative Analysis of the Welfare State?” Journal of European Social Policy 17, no. 1: 5–18.
Kabaj, Mieczysław. 1995a. “Polityka pełnego zatrudnienia w Republice Czeskiej.” Polityka Społeczna 4 (April): 20–23.
Kabaj, Mieczysław. 1995b. “Rynek pracy i polityka socjalna na Węgrzech.” Polityka Społeczna 5/6: 35–36.
Kaliński, Janusz. 1987. Polityka gospodarcza Polski w latach 1948–1956. Warsaw: Książka i Wiedza.
Kalinová, Lenka. 1998. “Transformace sociálního systému v Ceskoslovensku po únoru 1948.” Acta Aeconomica Pragensia 6, no. 5: 129–146.
Kamiński, Barłomiej. 1991. The Collapse of State Socialism. The Case of Poland. Princeton: Princeton University Press.
Kania, Adolf. 1963. “Nowe uregulowanie zabezpieczenia społecznego członków spółdzielni produkcyjnych w CSRS.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2 (February): 37–38.
Kapl, Martin, Milan Sojka, and Tomáš Tepper. 1991. “Unemployment and Market-Oriented Reform in Czechoslovakia.” International Labour Review 130, no. 2.
Kapstein, Ethan B., and Michael Mandelbaum. 1997. Sustaining the Transition: The Social Safety Net in Postcommunist Europe. New York: Council on Foreign Relations.
Karpaty, Miroslav, and Tom Nicholson. 2002. “MPs Approve First Step in Major Pension Reform.” The Slovak Spectator, 3–9 June 1, 8.
Kasperek-Hoppe, Maria. 1984. “Pomoc socjalna na rzecz rodziny w Czechosłowacji.” Polityka Społeczna 2: 26–29.
Kaufman, Robert R., and Alex Segura-Ubiergo.2001. “Globalization, Domestic Politics, and Social Spending in Latin America.” World Politics 4 (July): 553–587.
Kenney, Padraic. 1997. Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945–1950. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Kitschelt, Herbert, Zdenka Mansfeldová, Radosław Markowski, and Gabor Toka. 1999. Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Kleer, Jerzy. 1992. “Najpierw trzeba mieć. Czy Polskę stać na społeczną gospodarkę rynkową?” Polityka 30, 25 July, pp. 1, 4.
Kołodko, Grzegorz. 1993. “From Recession to Growth in Post-Communist Economies: Expectations versus Reality.” Communist and Postcommunist Studies 26, no. 2 (June): 123–143.
Kocsis, Györgi. 1995. “Stabilization through Restriction.” The Hungarian Quarterly 138 (Summer): 6–7.
Kodeks Pracy i przepisy wprowadzające (Polish Labor Code). 1974. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze.
Kopstein, Jeffrey S. 2003. “Postcommunist Democracy: Legacies and Outcomes.” Comparative Politics 35, no. 1: 231–250.
Korbel, Josef. 1959. The Communist Subversion of Czechoslovakia, 1938–1948: The Failure of Coexistence. Princeton: Princeton University Press.
Korbel, Josef. 1977. Czechoslovakia in the Twentieth Century: The Meanings of Its History. New York: Columbia University Press.
Kornai, János, Stephan Haggard, and Robert R. Kaufman, eds. 2001. Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries. New York: Cambridge University Press.
Kornai, János. 1980. Economics of Shortage. Vols. 1 and 2. New York: North Holland Publishing.
Kornai, János. 1986. Contradictions and Dilemmas: Studies on the Socialist Economy and Society. Cambridge: MIT Press, 1986.
Kornai, János. 1995. “A Steep Road.” Interview by Laszlo Zolt Szabo. Hungarian Quarterly 138 (Summer): 11–20.
Korpi, Walter. 1983. The Democratic Class Struggle. London: Routledge and Kegan Paul.
Korybutowicz, Zbigniew. 1983. Grudzień 1970. Paris: Instytut Literacki.
Koseski, Adam, ed. 1978. Polityka społeczna w programach i działalności partii komunistycznych krajów socjalistycznych. Warsaw: Książka i Wiedza.
Koslowski, Peter, and Andreas Follesdal ed. 1997. Restructuring the Welfare State: Theory and Reform of Social Policy. Berlin: Springer.
Kovrig, Bennett. 1979. Communism in Hungary: From Kun to Kadar. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press.
Kowalak, Tadeusz. 1992. Szwedzkie doświadczenie w polskiej perspektywie. Przegląd Społeczny 3 (July/August): 36–48.
Kowalak, Tadeusz. 1996. “Ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Republice Czeskiej.” Polityka Społeczna 4: 33–35.
Kozak, J. 1996. “Poznámky k valorizaci důchodů.” Statistika (Prague) 1: 9–20.
Král, Jiří. 2002. “The Role of Private Pensions in the Czech Republic.” Paper presented at the international conference, “Practical Lessons of Pension Reform: Sharing the Experiences of Transition and OECD Countries.” Warsaw, 27–28 May.
Král, Jiří. Deputy Director for Social Insurance, Ministry of Labor and Social Affairs. Prague, 2 April 2003.
Kramer, Mark. 1997. “Social Protection Policies and Safety Nets in East-Central Europe: Dilemmas of the Postcommunist Transformation.” In Ethan B. Kapstein and Michael Mandelbaum, eds., Sustaining the Transition: The Social Safety Net in Postcommunist Europe, 46–123. New York: Council on Foreign Relations.
Krogulski, Franciszek. 1959. “Pierwsze wyniki wprowadzenia w życie ustawy emerytalnej z 28 marca, 1958 roku.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zagadnień Socjalnych 2 (February): 23–28.
Kroner, Jolanta. 1992. “Wcześniejsza emerytura – przywilej czy przymus.” Rzeczpospolita, 19 March, Prawo co Dnia, p. 2.
Kroner, Jolanta. 1993a. “Echo podwójnego ubezpieczenia.” Rzeczpospolita. 2 April, Ekonomia i Rynek, p. 11.
Kroner, Jolanta. 1993b. “Wiecej emerytów na wsi, mniej płacących składki.” Rzeczpospolita, 11 March, Prawo co Dnia, p. 3.
Kropiwnicki, Jerzy. Minister, Central Planning Agency, August 1992–May 1993; Minister of Labor and Social Policy, November 1991–August 1992. Warsaw, 12 April 1993.
Krovak, J., ed. 1994. Current Economics and Politics of (Ex-)Czechoslovakia. New York: Nova Science Publishers.
Księżopolski, Mirosław. 1990. “Polityka społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.” Polityka Społeczna 11/12: 1–3.
Kubernatová, Marta. 1986. “Czechoslovakia – New Social Security Measures.” International Social Security Review 1: 69–71.
Kuczyński, Waldemar. 1992. “Opiekuńczy liberalizm.” Wprost 36: 46.
Kulesza, Władysław T. 1985. Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce, 1926–1935. Wrocław: Ossolineum.
Kupiec, Leszek. 1983. “Polityka społeczna a reforma gospodarcza.” Polityka Społeczna 8: 5–6.
Kuroń, Jacek. 1991. Moja Zupa (memoir). Warsaw: Oficyna Wydawnicza BGW.
Kuroń, Jacek. 1993. “Utopia sprawiedliwości społecznej po upadku komunizmu.” Gazeta Wyborcza, 13–14 February, pp. 8–10.
Kuroń, Jacek. Leader of the anticommunist opposition (Komitet Obrony Robotników, KOR), Minister of Labor and Social Policy, 1989–1990 and 1992–1993. Warsaw, 29 April 1993.
Kurowski, L., and M. Weralski. 1970. Prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze.
Kusin, Vladimir V. 1972. Political Groupings in the Czechoslovak Reform Movement. London: Macmillan.
Kusin, Vladimir V., ed. 1973. The Czechoslovak Reform Movement 1968. Santa Barbara, Calif.: ABC-Clio.
Kwaśniewicz, Władysław. 1991. “Planowana zmiana społeczna a eksperyment społeczny.” Polityka Społeczna 11/12: 1–2.
Laba, Roman. 1991. The Roots of Solidarity: A Political Sociology of Poland's Working Class Democratization. Princeton NJ: Princeton University Press.
Lamentowicz, Wojciech. 1992. “Od państwa represyjnego do ‘socjalnego państwa prawnego.’” Rzeczpospolita, 25/26 April (Zawsze w Sobotę): 1.
Landau, Zbigniew. 1968. “Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach kryzysu gospodarczego 1930–1935.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/11: 36–47.
Landau, Zbigniew. 1991. “Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych (Dwudziestolecie międzywojenne).” In Jackowiak 1991b, 21–51.
Langenkamp, Daniel. 1996. “Inside Hungarian Politics.” The Budapest Week, 5–11 September, p. 7.
Leibfried, Stephan, and Paul Pierson, eds. 1995. European Social Policy. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
Lepak, John. 1988. Prelude to Solidarity: Poland and the Politics of the Gierek Regime. New York: Columbia University Press.
Lewis, Brackett. 1945. “Social Reform and Social Legislation.” In Robert J. Kerner, ed., Czechoslovakia. Los Angeles and Berkeley: University of California Press.
Libera, Barbara. 1999. “Wpływ reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce na oszczędności.” Gospodarka Narodowa 5–6: 1–16.
Lijphart, Arend, and Carlos H. Waisman. 1998. Institutional Design in New Democracies. Boulder, Colo.: Westview Press.
Linden, Ronald H., ed. 2002. Norms and Nannies: The Impact of International Organizations on the Central and East European States. Lanham, Md., Boulder, Colo., New York, and Oxford: Rowman and Littlefield.
Linz, Juan, and Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.
Lipsmeyer, Christine. 2002. “Parties and Policy: Evaluating Political Party Influences on Welfare Policy Spending during the Post-Communist Transition.” British Journal of Political Science 32, no. 4: 641–661.
Lipsmeyer, Christine. 2003. “Welfare and the Discriminating Public: Explaining Entitlement Attitudes in Post-Communist Europe.” Policy Studies Journal 31, no. 4: 545–564.
Liszcz, Teresa. Sejm deputy, Porozumienie Centrum (Center Alliance), member of the Social Policy Committee (parliament). Warsaw, 21 April 1993.
Lityński, Jan. chairman, Sejm Committee on Social Policy. Warsaw, 22 April 1993.
Loga, Jerzy. 1991. “Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych” (Dwudziestolecie międzywojenne). In Jackowiak 1991b, 109–122.
Mácha, Martin, and Helena Woleková. 1998. “Komparace vyvoje státní sociální podpory v ČR a SR.” In Potvcek, and Radicová 1998, 133–152.
Mácha, Martin. 1999. “Political Figures and Reform Paradigms in Czech Old Age Security.” In Müller et al. 1999.
Mácha, Martin. 2002. “The Political Economy of Pension Reform in the Czech Republic.” In Elaine Fultz, ed., Pension Reform in Eastern and Central Europe, vol. 2, Restructuring of Public Pension Schemes: Case Studies of the Czech Republic and Slovenia. Budapest: ILO, Central European Team.
Májor, Márià. Deputy Secretary of State for Pension Insurance, Ministry of Welfare. Budapest, 9 December 1996.
Müller, Katharina, Andreas Ryll, and Hans-Jürgen Wagener, eds. 1999. Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe. Heidelberg and New York: Physica Verlag.
Müller, Katharina. 1999. The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe. Cheltenham, U.K., and Northhampton, Mass.: Edward Elgar.
Müller, Katharina. 2002. “Introduction: Explaining Pension Reform.” In Elainé Fultz, ed., Pension Reform in Central and Eastern Europe, vol. 2: Restructuring the Public Pension Schemes: Case Studies of the Czech Republic and Slovakia, 11–17.
Müller, Katharina. 2003. Privatising Old Age Security: Latin America and Eastern Europe Compared. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.
Müller-Rommel, Ferdinand, and Darina Malová. 2001. “Slovakia.” In Blondel and Müller-Rommel 2001, 73–83.
Müller-Rommel, Ferdinand, and Gabriella Ilonszki. 2001. “Hungary.” In Blondel and Müller-Rommel 2001, 84–94.
Müller-Rommel, Ferdinand, and Zdenka Mansfeldová. 2001. “Czech Republic.” In Blondel, and Müller-Rommel 2001, 62–72.
Mały rocznik statystyczny (Annual statistical books, Poland). 1929–1939 Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.
Mackiewicz-Golnik, Lila. 1991. “System finansowy ubezpieczeń społecznych” (Dwudziestolecie międzywojenne). In Jackowiak 1991b, 69–90.
Madison, Bernice. 1968. Social Welfare in the Soviet Union. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer. 2003. Comparative Historical Analysis in Social Sciences. New York: Cambridge University Press.
Mahoney, James. 2002. The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
Malloy, James M. 1979. The Politics of Social Security in Brazil. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press.
Mares, Isabela. 2003. The Politics of Social Risk: Business and Welfare State Development. New York: Cambridge University Press.
Marx, Karl. 1977. “Critique of the Gotha Programme.” In David McLellan, ed., Karl Marx: Selected Writings. Oxford: Oxford University Press.
Matits, Agnes. 2002. “Some Practical Issues in the Hungarian Pension Reform.” Paper presented at the international conference, “Practical Lessons in Pension Reform: Sharing the Experiences of Transition and OECD Countries.” Warsaw, 27–28 May.
Mečiar, Vladimir. 1993. “Nie ma groźby nacjonalizmu.” An interview with Xavier Gautier. Rzeczpospolita, 25 January, p. 5 (reprinted from Le Figaro).
Mikonowicz, Ryszard, and Katarzyna Piętka. 2001. “Projekcja liczby rencistów i wydatków na ubezpieczenia rentowe.” In Golinowska 2001b, 143–149.
Milanovic, Branko. 1994. “Cash Social Transfers, Direct Taxes, and Income Distribution in Late Socialism.” Journal of Comparative Economics 18: 175–197.
Millar, James R., and Sharon Wolchik, eds. 1994. The Social Legacy of Communism. Washington, D.C., and New York: Woodrow Wilson Center and Cambridge University Press.
Miller, Leszek. 1995. “Władza odbiera pewność siebie” (Power takes away self-confidence). An interview with Jolanta Koral and Natalia Skipiertow, Gazeta Wyborcza, 15 February, p. 12.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (Ministry of Labor and Social Welfare). Archiwum Akt Nowych (Polish State Archives since 1945), no. 60, pp. 15–17, 21–22.
Minkoff, Jack, and Lynn Turgeon. 1977. “Income Maintenance in the Soviet Union in Eastern and Western Perspective.” In Irving Louis Horowitz, ed., Equity, Income, and Policy: Comparative Studies in Three Worlds of Development, 176–211. New York and London: Praeger.
Mizsei, Kálmán. 1994. “Recipes for Growth.” Hungarian Quarterly 35, no. 135: (Autumn): 68–79.
Modliński, Eugieniusz. 1947. “Trzyletnie przemiany w ubezpieczeniach społecznych.” Praca i Opieka Społeczna 2: 99–107.
Modliński, Eugieniusz. 1949. “Przemiany ubezpieczeń społecznych w Polsce Ludowej.” Praca i Opieka Społeczna 3–4: 122–129.
Modliński, Eugieniusz. 1975. “Ubezpieczenie społeczne a ‘swoboda manewru finansowego.’” Państwo i Prawo 8/9.
Mojkowski, Jacek. 1993. “Cery na łatach” (Patching it up). Polityka 51, 18 December, p. 12.
Mora, Marek. 2000. “Pension Policy in the Czech Republic (Lessons from a Comparative Study with Hungary and Poland).” Prague Economic Papers 1: 47–70.
Muszalski, Wojciech. 1990. “Problemy systemu zasiłków rodzinnych.” Polityka Społeczna 4: 9–12.
Muszalski, Wojciech. 1991. “Świadczenia rodzinne (po drugiej wojnie światowej).” In Jackowiak 1991b, 421–446. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Muszalski, Wojciech. 1992. Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Muszalski, Wojciech. 1995. “Nowy system zasiłków rodzinnych.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2: 30–37.
Myant, Martin, Brian Slocock, and Simon Smith. 2000. “Tripartism in the Czech and Slovak Republics.” Europe-Asia Studies 52, no. 4: 723–739.
Myles, John, and Paul Pierson, eds. 2001. “The Comparative Political Economy of Pension Reform.” In Paul Pierson, ed., The New Politics of the Welfare State, 305–333. Oxford: Oxford University Press.
Myles, John. 1984. Old Age in the Welfare State. Boston: Little, Brown.
Nagy, Tibor. 1986. “Hungarian Social Insurance Contributions as State Taxes.” Legal Development and Comparative Law: Selected Essays from the 12th International Conference of Tax Professionals, 299–330.
Nelson, Daniel. 1983. Communism and the Politics of Inequalities. Lexington, Mass.: Lexington Books.
Nelson, Joan M. 2001. “The Politics of Pension and Health-Care Reforms in Hungary and Poland.” In Kornai et al. 2001, 235–266.
Niewiadowski, Andrzej. 1996. “Przełom czy kosmetyka” (report from Bratislava). Rzeczpospolita, 30 August, p. 7.
Nowa ustawa o prawie rodzinnym w Czechosłowacji. 1950. Prague: Ministerstwo Oświaty i Informacji/Orbis (in Polish).
Nowacki, Jan. 1991. “Ubezpieczenie na wypadek braku pracy” (Dwudziestolecie międzywojenne). In Jackowiak 1991b, 151–157.
Nowy system emerytalny w Polsce. Pytania i odpowiedzi (The new pension system in Poland. Questions and answers). 1998. Warsaw: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego (May).
O'Neil, Patrick. 1996. “Revolution from Within: Institutional Analysis, Transitions from Authoritarianism, and the Case of Hungary.” World Politics 4: 579–603.
Obodowski, Janusz. Minister of Labor, Wages and Welfare Policy, September 1980–July 1981; Deputy Prime Minister. Warsaw, 18 March 1993.
OECD Economic Survey, Slovak Republic. Www.oecd.org/document/57, accessed 29 March 2004.
Offe, Klaus. 1993. “The Politics of Social Policy in East European Transitions.” Social Research 4 (Winter): 639–684.
Opinie do senackiego projektu inicjatywy ustawodawczej o ubezpieczeniach społecznych (MPiPS, MF, ZUS) (Comments on the Senate legislative proposal on the reform of social insurance: Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Finance, Social Insurance Institution). 1992. Warsaw: Biuro Studiow i Analiz Kancelarii Senatu, October. (Manuscript for internal use.)
Orczyk, Józef. 1991. “O prawo łaski dla opiekuńczego państwa.” Polityka Społeczna 9: 1–3.
Orenstein, Mitchell S., and Martine R. Haas. 2005. “Globalization and the Development of Welfare States in Central and Eastern Europe.” In Miguel Glatzer, and Dietrich Rueschemeyer, eds., Globalization and the Future of the Welfare State (Pittsburgh Pa.: Pittsburgh University Press).
Orenstein, Mitchell. 1995. “Transitional Social Policy in the Czech Republic and Poland.” Czech Sociological Review 3, no. 2: 179–196.
Orenstein, Mitchell. 2000. “How Politics and Institutions Affect Pension Reform in Three Postcommunist Countries.” Policy Research Working Paper 2310, Washington, D.C.: World Bank Development Research Group, Poverty and Human Resources (March).
Orenstein, Mitchell. 2001. Out of the Red: Building Capitalism and Democracy in Postcommunist Europe. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Orenstein, Mitchell. 2005. “The New Pension Reform as Global Policy.” Global Social Policy 2: 175–202.
Orlewicz, Tadeusz. 1947. “Kwestia zatrudnienia w Czechosłowacji.” Praca i Opieka Społeczna 1: 68–70.
Pławucka, Helena. 1991. “Świadczenia emerytalne i rentowe” (po drugiej wojnie światowej). In Jackowiak 1991b, 367–419.
Palacios, Robert and Roberto Rocha. 1998. “The Hungarian Pension System in Transition.” In Lajos Bokros, and Jean-Jacques Dethier, eds., Public Finance Reform during the Transition: The Experience of Hungary. Washington, D.C.: World Bank.
Palacios, Robert, and Roberto Rocha. 1997. The Hungarian Pension System in Transition. Washington, D.C.: World Bank Report (November).
Pasternak, Józef. 1946. [1989]. “Odbudowa ubezpieczeń społecznych po wojnie (1945–1946).” Lecture delivered at the First Meeting of the Temporary Social Insurance Councils on April 8, 1946. Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, no. 7, Warsaw: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Pataki, Judith. 1993. “A New Era in Hungary's Social Security Administration.” RFE/RL Research Reports 27, 2 July.
Pawłukiewicz, Marta. 1983. “Dynamika oraz relacje płac na Węgrzech, 1976–1978.” Polityka Społeczna 7: 25–29.
Pawlik, Stanisław, and Zdzisław Radzimowski. 1958. “O przywrócenie samodzielności finansowej ubezpieczeniom społecznym.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 4: 100–103.
Pawlisz, Małgorzata. President, Social Security Foundation (Fundacja Zabezpieczenia Społecznego) (former deputy director of ZUS for disabled services). Warsaw, 31 August 1996.
Pension Privatization Referendum in Hungary. 1996. Open Media Research Institute (OMRI) Daily (RFE/RL) Report, 20 February.
Pension System in the Czech Republic. 1998. (Basic information from 1997.) Prague: Ministry of Labour and Social Affairs.
Peretiatkowicz A. 1923. Encyklopedja prawa obowiązujacego w Polsce. Poznań: Fiszer & Majewski.
Pestoff, Victor A. 1995. “Reforming Social Services in Central and East Europe: Meso-Level Institutional Change after the Fall of Communism.” American Behavioral Scientist 5 (March/April): 788–808.
Petrak, K., and Milei, Gy. 1959. A Tanacskoztarsaság szocialpolitikaja (The Social Policy of the Hungarian Soviet Republic). Budapest: Gondolat Kiado.
Piątkowski, Marek. 1991. “Ubezpieczenia emerytalne” (Dwudziestolecie międzywojenne). In Jackowiak 1991b, 123–150.
Pierson, Paul D., and R. Kent Weaver. 1993. Imposing Losses in Pension Policy. In R. Kent Weaver, and Bert A. Rockman, eds., Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad. Washington, D.C.: Brookings Institution.
Pierson, Paul. 1993. “When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change.” World Politics 45, no. 4: 595–628.
Pierson, Paul. 1994. Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. New York: Cambridge University Press.
Pierson, Paul. 1996. “The New Politics of Welfare State.” World Politics 48, no. 2 (January): 143–179.
Pierson, Paul. 1998. “Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare States Confront Permanent Austerity.” Journal of European Public Policy 5, no. 4: 639–660.
Pierson, Paul. 2000. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.” American Political Science Review 2 (June): 251–267.
Pierson, Paul. 2003. “Big, Slow-Moving, and … Invisible: Macrosocial Processes in the Study of Comparative Politics.” In Mahoney and Rueschemeyer 2003, 177–207.
Pierson, Paul. 2004. Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Pietrzykowski, Władysław. 1939. “Węgierska ustawa o dodatku na wychowanie dzieci.” Praca i Opieka Społeczna 4: 420–422.
Piotrowska-Marczak, Krystyna. 1988. “Finansowanie usług społecznych ze środków przedsiębiorstw w Czechosłowacji.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 18–23.
Piotrowski, Jerzy. 1933. “Państwo a ubezpieczenie społeczne.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 8, no. 12: 634–637.
Piotrowski, Jerzy. 1957a.“O gruntowne przygotowanie prac ustawodawczych nad refomą naszego zabezpieczenia społecznego.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 1: 2–4.
Piotrowski, Jerzy. 1957b. “O niektórych nieporozumieniach.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 7: 193–196.
Piotrowski, Jerzy. 1958a. “O podstawowych przesłankach budowy systemu emerytalnego w Polsce.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 1: 1–6.
Piotrowski, Jerzy. 1958b. “Zmiany prawa ubezpieczeniowego a kierunek rozwoju polskiego systemu emerytalnego.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 5/6: 125–129.
Piotrowski, Jerzy. 2001. “Czech Social Reform after 1989: Concepts and Reality.” International Social Security Review 54, no. 4 (April): 81–105.
Pirożynski, Z., and E. Winter. 1961. Budżet panstwowy Polski Ludowej. Warsaw.
Piven, Frances Fox, and Richard Cloward. 1979. Poor's People's Movements. New York: Vintage.
Podstawowe dane z zakresu ubezpieczeń społecznych. 1993. Warsaw: ZUS.
Polish United Workers' Party, Central Committee, 1957. Archiwum Akt Nowych, 237/XXVII-32.
Polish United Workers' Party, Central Committee, classified documents, 1945–1949). Archiwum Akt Nowych, 237/XXVIII-2: 53.
Polish United Workers' Party, Central Committee, classified documents. Archiwum Akt Nowych, Polish United Workers' Party, 1957–1958, 237/XXI/245.
Polish United Workers' Party, Correspondence of the Secretariat of the Central Committee, Archiwum Akt Nowych (237/XXVII-36), 4, 1957–1958).
Polityka socjalna w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 1989. Warsaw: Rada Ministrów [Council of Ministers], April.
Polska 2000. Przesłanki perspektywicznej polityki społecznej. Vol. 1. 1975. Warsaw: Polska Akademia Nauk, Komitet “Polska 2000” and Ossolineum.
Polska Partia Robotnicza (PPR), Komitet Centralny, Sekretariat, Wydział Ekonomiczny, Sekcja Socjalno-Zawodowa. 1945–1948. Archiwum Akt Nowych, 237/XVIII.
Porozumienia okrągłego stołu (Round Table Agreements). 1989. Olsztyn: NSZZ Solidarność Region Warmińsko-Mazurski.
Potůček, Martin, and Iveta Radicová, eds. 1998. Sociální politika v Cechách a na Slovensku po roce 1989. Prague: Karolinum.
Potůček, Martin. 1999. “Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic.” Journal of Comparative Public Policy Analysis: Research and Practice 1: 163–176.
Poznański, Kazimierz. 1996. Poland's Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth 1970–1994. Cambridge, U.K., and New York: Cambridge University Press.
Prasznic, Urszula. 1995. “Ewolucja podstawowych funkcji systemu zabezpieczenia społecznego rolników.” (VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego). Materiały Informacyjne ZUS 8 (August): 10–17.
Program Reformy Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Reform Draft Proposal). 1995. Warsaw: Ministry of Labor and Social Policy, December.
Protokóły Prozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia (Agreements between striking workers and the Polish government). 1980. Warsaw: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Pryor, Frederick. 1968. Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations. Homewood, Ill.: Irwin.
Przestalski, Marian Erazm, and Elzbieta Lis. 1991. “Ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie” (Dwudziestolecie miedzywojenne). In Jackowiak 1991b, 91–108.
Radicová, Iveta, and Martin Potůček. 1998. “Porovnanie vývoja ceskej a slovenskej socialnej politiky po roku 1989.” In Potůček and Radicová 1998, 9–88.
Radzimowski, Zdzisław. 1958. “Rozwój wydatków na świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 10: 284–296.
Radzimowski, Zdzisław. 1974. “Ubezpiecznia społeczne w Czechosłowacji.” Polityka Społeczna 4: 39–42.
Radzimowski, Zdzisław. 1984. “Dochody ubezpieczen spolecznych w Polsce Ludowej 1945–1968.” Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych, no. 2.
Radzimowski, Zdzisław. 1991. “System finansowy ubezpieczeń społecznych” (Po drugiej wojnie światowej). In Jackowiak 1991b, 255–295.
Rafacz-Krzyżanowska, Maria. 1995. “Wynagrodzenie za pracę za czas choroby pracownika.” Praca i Zabezpieczenie Spoleczne 37, no. 12.
Rajkiewicz, Antoni. 1975. “Perspektywiczna polityka społeczna a planowanie społeczne.” In Polska 2000.
Rajkiewicz, Antoni. 1990. Interview by Andrzej Leszczyński. Trybuna, 15 March, p. 2.
Rajkiewicz, Antoni. Minister of Labor and Social Policy, July 1981–October 1982; Director of the Institute of Labor and Social Policy, 1984–1988. Warsaw, 30 November 1992.
Rashid, Mansoora 1992. Finansowanie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Model symulacyjny i wyniki dwóch eksperymentów (Financing of the Polish system of social security. Model symulation, draft for limited distribution only, EC1/2HR). Warsaw Ministry of Labor and Social Policy/World Bank, February.
Rimlinger, Gaston. 1971. Welfare Policy and Industrialization in Europe, America, and Russia. New York: Wiley.
Rocznik Statystyczny GUS 1987. 1988. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 1946–1985. 1987. (Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution). Warsaw: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Rolicki, Janusz. 1990. Edward Gierek: Przerwana dekada (interviews with the former First Secretary of the PUWP). Warsaw: Oficyna Wydawnicza BGW.
Rosner, Jan, 1990. “Polska luka socjalna.” Po Prostu 1: 12–13.
Rothschild, Joseph. 1975. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle: University of Washington Press.
Rueschemeyer, Dietrich, and Theda Skocpol, eds. 1996. States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies. Princeton: Princeton University Press, and New York: Russell Sage Foundation.
Rulewski, Jan. Anticommunist labor activist, Deputy of the Solidarity group in the Sejm. Warsaw, 15 April 1993.
Słowacja, System Ubezpieczeń Społecznych, Socjalna Poistovna (Slovakia, The Social Insurance System). 2000. Warsaw: ZUS (internal manuscript).
Sasorski, Stanisław. 1933. “Pierwiastek opieki w ubezpieczeniu społecznym w Polsce.” Przeglad Ubezpieczen Spolecznych 8, no. 9.
Scharf, Bradley C. 1981. “Correlates of Social Policy: East and West Europe.” International Political Science Review 1: 57–72.
Schickler, Eric. 2001. Disjointed Pluralism: Institutional Innovation and the Development of the U.S. Congress. Princeton: Princeton University Press.
Schmidt, Vivien A. 2002. The Futures of European Capitalism. New York: Oxford University Press.
Schoenbaum, Emil, ed. 1927. O provádení sociálního pojištení u nás. Prague: (Publikace Sociálního Ustavu, cislo 30) Lidové knihtiskárny Ant. Nemec a spol.
Scholz, Oliver, and Horst Tomann. 1999. “The Role of Social Policy during the Transformation in Central Europe.” In Collier et al. 1999.
Seidl, Vladimír, and Ladislav Prusa. 1985. “Zmeny v sociálním zabezpečení v letech 1970–1985.” Plánované Hospodárství 5: 11–18.
Seleny, Anna. 1999. “Old Political Rationalities and New Democracies: Compromise and Confrontation in Hungary and Poland.” World Politics 51 (July): 484–519.
Seleny, Anna. 2006. The Political Economy of State-Society Relations in Poland and Hungary: From Communism to the European Union. New York: Cambridge University Press.
Setton-Watson, Hugh. 1967. Eastern Europe between the Wars, 1918–1941. New York, Evanston, Ill., and London: Harper and Row.
Shefter, Martin. 1977. “Party and Patronage: Germany, England, and Italy.” Politics and Society 7: 403–452.
Sierszula, Barbara. 1993. “Kilka tajemnic Klausa.” Rzeczpospolita, 25 October, p. 21.
Simanis, Joseph G. 1983. “Farmers' Pensions and the Polish Economic Crisis.” Social Security Bulletin 4 (April): 13–22.
Simonovits, András. Pension policy expert, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 3 September 1996 and 8 April 2003.
Simonovits, Andras. 2003. “Hungarian Pension System: The Permanent Reform.” Unpublished manuscript. Budapest: Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 15 April.
Sipos, Sandor, and István György Toth. 1998. “Poverty Alleviation: Social Assistance and Family Benefits.” In Lajos Bokros, and Jean-Jacques Dethier, eds., Public Finance Reform during the Transition: The Experience of Hungary, 287–316. Washington, D.C.: World Bank.
Sissenich, Beate. 2002. “The Diffussion of EU Social and Employment Legislation in Poland and Hungary.” In Ronald H. Linden, ed., Norms and Nannies: The Impact of International Organizations on the Central and East European States, 287–315. Lanham, Md., Boulder, Colo., New York, and Oxford: Rowman and Littlefield.
Skocpol, Theda. 1985. “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research.” In Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.
Skocpol, Theda. 1992. Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Smith, Paula Bailey. 1996. “Hungarian Politics and Bokros Economic Program.” Woodrow Wilson Center for Eaṣt European Studies: Meeting Report, July-August: 7.
Sołecka, Małgorzata. 2004. “Zażegnana epidemia zwolnień.” Rzeczpospolita Online, 23 February. Http://www.rzeczpospolita.pl, accessed 23 February 2004.
Social Policy in Poland. 1948. Warsaw: Ministry of Labor and Social Welfare.
Social Policy: Slovak Republic. 2001. Bratislava: Ministry of Labour, Social Affairs and the Family.
Stark, David, and Laszlo Bruszt. 1998. Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. New York: Cambridge University Press.
Staszewska, Dorota. 1989. “Praca zawodowa kobiet na Węgrzech a funkcje rodziny.” Polityka Społeczna 2: 31–33.
Staszewska, Dorota. 1990. Ekonomiczne aspekty nowej koncepcji polityki rodzinnej w Czechosłowacji. IPiSS no. 1/34 (materiały zza granicy). Warsaw: Institute of Labor and Social Policy (Reports from Abroad).
Stephens, John. 1979. Contemporary Capitalism and the Transition to Socialism. London: Macmillan.
Stern, E. 1924. Czechoslovakia and the International Labour Organization. In Social Institute of the Czechoslovak Republic for the International Congress of Social Policy in Prague, Social Policy in the Czechoslovak Republic. Prague: Orbis.
Stevens, John N. 1985. Czechoslovakia at the Crossroads: The Economic Dilemmas of Communism in Postwar Czechoslovakia. Boulder, Colo.: East European Monographs, distributed by Columbia University Press.
Suchel, Josef. Trade union official, social policy expert. Prague, 3 April 2003.
Sukiennicki, Hubert. 1939. “Ubezpieczenia społeczne na Zaolziu.” Praca i Opieka Społeczna 3: 422–427.
Svejnar, Jan ed. 1995. The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe. New York: Academic.
Swenson, Peter. 2002. Capitalists against Markets: The Making of Labor Markets and Welfare States in the United States and Sweden. New York: Oxford University Press.
Szabo, Michal. Deputy Minister of Labor and Social Affairs. Bratislava, 4 June 2002.
Szalai, Júlia. Social policy expert, Max Weber Foundation for Research on Social Policy. Budapest, 5 September 1996.
Szelenyi, Ivan, and Robert Manchin. 1987. “Social Policy under State Socialism: Market Redistribution and Social Inequalities in East European Socialist Societies.” In Martin Rein, Gøsta Esping-Anderson, and Lee Rainwater, eds., Stagnation and Renewal in Social Policy: The Rise and Fall of Policy Regimes. New York: M. E. Sharpe.
Szelenyi, Ivan. 1978. “Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies.” International Journal of Comparative Sociology, nos. 1–2: 63–87.
Szikra, Dorottya. 2002. “The Origins of the Hungarian Welfare State in a Comparative Perspective.” Periodica Polytechnica (Budapest) 1: 143–149.
Szikra, Dorottya. 2004. “The Thorny Path to Implementation: Bismarckian Social Insurance in Hungary in the Late 19th Century.” European Journal of Social Security 6, no. 3: 255–272.
Szreter, Jerzy. Former Deputy Minister of Labor and Social Affairs, October 1988–May 1989; Labor Secretary, Central Committee of the Polish United Workers' Party. Warsaw, 2 June 1993.
Szubert, Wacław. 1987. Ubezpieczenia społeczne – zarys systemu. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Szubert, Wacław. 1990. “Refleksje nad drogami rozwojowymi ubezpieczenia społecznego.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7–9 (July–September).
Szurgacz, Herbert. 1991. “Ubezpieczenia społeczne w latach okupacji hitlerowskiej, 1939–1945.” In Jackowiak 1991b, 175–210.
Szymanko R. 1933. “Ubezpieczenia społeczne w Sowietach.” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 5–7: 252–259, 316–321, and 367–374.
Tajne Dokumenty Biura Politycznego, 1980–81. 1991. (Top Secret Documents of the PUWP Politburo, 1980–81). London: Aneks.
Tajne Dokumenty Biura Politycznego, Grudzień 1970. 1991. (Top Secret Documents of the PUWP Politburo, December 1970). London: Aneks.
Tax, Vladimir. 2004.“Govt Agrees on Aims of Pension Reform, Seeks Wider Consensus in Parliament.” Czech National Radio online. Business report. Www.radio.cz, accessed 5 February 2004.
Teichová, Alice. 1988. The Czechoslovak Economy, 1918–1980. London and New York: Routledge.
Tezy do materiałów w wojewódzkich sekcjach ubezpieczeń społecznych. 1949. (Polish New State Archives, PUWP Central Committee). Archiwum Akt Nowych 237/XVIII-5, 81–84.
Thelen, Kathleen. 1999. “Historical Institutionalism and Comparative Politics.” Annual Review of Political Science 2: 369–404.
Thelen, Kathleen. 2003. “How Institutions Evolve: Insights from Comparative-Historical Analysis.” In Mahoney, and Rueschemeyer 2003, 208–240.
Thelen, Kathleen. 2004. How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. New York: Cambridge University Press.
Timar, János. 1995. “Particular Features of Employment and Unemployment in the Present Stage of Transformation of the Post-Socialist Countries.” Europe-Asia Studies 47, no. 4: 633–649.
Tomeš, Igor. 1991. “Social Reform: A Cornerstone in Czechoslovakia's New Economic Structure.” International Labour Review 130, no. 2: 191–198.
Tomeš, Igor. 1997. “Overview of the Social Income Reform Approaches of the Countries of Central and Eastern Europe.” Social Research 64, no. 4 (Winter).
Tomeš, Igor. Department of Social Insurance, Ministry of Labor and Social Affairs, 1989–1991; in the late 1960s, World Bank expert, ILO expert, professor of social policy at Charles University in Prague. Prague, 8 June 2002.
Tomka, Béla. 2003. “Welfare in East and West: The Welfare State in 20th Century Hungary in Comparative Perspective.” Unpublished manuscript.
Tomka, Béla. 2004. Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918–1990. Berlin: Akademie Verlag.
Topiński, Wojciech, and Marian Wiśniewski. 1991. Projekt systemu dodatkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Unpublished manuscript.
Topiński, Wojciech. President of ZUS, 1990–1991. Warsaw, 5 May 1993.
Torańska, Teresa. 1987. “Them”: Stalin's Polish Puppets. New York: Harper and Row.
Toth, István. Social policy expert, Tárki Institute. Budapest, 3 September 1996.
Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. New York and Princeton: Russell Sage Foundation and Princeton University Press.
Tymowski, Andrzej. 1981. “Problemy ludzi starszych w porozumieniach postrajkowych.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9: 25–30.
Tymowski, Andrzej. Social policy expert, Institute of Labor and Social Policy. Warsaw, 7 December 1992.
Uscińska, Gertruda. 1991. “Ulgi i przywileje dla emerytów i rencistów.” Informacje i Materiały. Special publication. Warsaw: Institute of Labor and Social Policy, September, 32–61.
Valecký, M. 1996. “Koncepciu transformácie sociálnej sféry kritizovala lavica i pravica.” Trend 6, no. 7.
Vanhuysse, Pieter. 2006. Divide and Pacify: Strategic Social Policies and Political Protests in Post-Communist Democracies. Budapest: Central European University Press.
Večerník, Jiří. 1995. “Household Incomes and Social Policies: The Czech Republic in the Period 1989–1995.” START Research Papers (Foundation for Research on Social Transformation), 4.
Vergeiner, V. 1978. “Ubezpieczenie emerytalne w Czechosłowacji.” Polityka Społeczna 1: 33–35.
Višek, Pétr. Director of Socioklub, social policy expert in the Ministry of Labor and Social Affairs, Director of Social Policy Department at MLSA 1990–1992, deputy director in charge of family policy before 1989. Prague, 10 June 2002.
Vinter, Jan. 2007. “Marchewki Reinharda Heydricha.” Rzeczpospolita Online, 7 September. Http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_070901/plus_a_8.html, accessed 7 September 2007.
Vylítová, Markéta. Social policy analyst, Institute for Social Policy Research, Ministry of Labor and Social Affairs. Prague, 12 June 2002.
Wódz, Kazimiera. 1980. “Z zagadnień zabezpieczenia społecznego ludzi starych w CSRS.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne (Studia i Materiały) 5: 34–38.
Wóycicka, Irena. 2001. “Renty inwalidzkie w systemie rolniczego zabezpieczenia społecznego. In Golinowska 2001b, 111–128.
Weaver, Kent, and Bert A. Rockman, eds. 1993. Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad. Washington, D.C.: Brookings Institution.
Weir, Margaret. 1992. “Ideas and Politics of Bounded Innovation.” In Sven Steinmo et al., eds., Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, 188–216. New York: Cambridge University Press.
Weydenthal, Jan de. 1986. The Communists of Poland. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press.
Wiśniewski, Stanisław. Deputy president, Ogólnopolskie Porozumienie Zwiazków Zawodowych OPZZ (Official Trade Union Organization). Warsaw, 29 April 1993.
Wiktorow, Aleksandra. 1993. “Bilans.” Życie Gospodarcze 12, 21 March, p. 15.
Wiktorow, Aleksandra. 1995. “Czy grozi nam krach ubezpieczeń społecznych?” Rzeczpospolita, 16 November, p. 14.
Wiktorow, Aleksandra. Deputy Minister of Labor and Social Policy for Pensions. Warsaw, 22 April 1993.
Wilensky, Harold. 1965. “The Problems and Prospects of the Welfare State.” In Harold Wilensky, and C. N. Lebeaux, eds., Industrial Society and Social Welfare. New York: Free Press/Macmillan.
Wilensky, Harold. 1975. The Welfare State and Equality. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.
Wilensky, Harold. 1981. “Leftism, Catholicism and Democratic Corporatism: The Role of Political Parties in Recent Welfare State Development.” In Flora and Heidenheimer 1981.
Williamson, John B., and Fred C. Pampel. 1993. Old-Age Security in Comparative Perspective. New York and Oxford: Oxford University Press.
Winiewski, Michał. 1990. “Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych.” Polityka Społeczna 11/12: 3–5.
Winter, Lev. 1924. “Social Insurance.” In Social Policy in the Czechoslovak Republic. (Social Institute of the Czechoslovak Republic for the International Congress of Social Policy in Prague), 147–161. Prague: Orbis.
Wolchik, Sharon L. 1991. Czechoslovakia in Transition: Politics, Economics and Society. London and New York: Pinter.
Wolchik, Sharon L. 1992. “Czechoslovakia.” In Joseph Held, ed., The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press.
Woleková, Helena. 1998. “Reform of social security system in Slovakia.” Www.euintegration.net/data/doc-publications/39/welfare, accessed 5 September 2004.
World Bank. 1994. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. Washington, D.C.: World Bank and Oxford University Press.
World Bank. Hungary: Reform of Social Policy Expenditures. 1992 [1994]. Washington, D.C.: World Bank.
Wratny, Jerzy. 1991. “Organizacja ubezpieczeń społecznych (Dwudziestolecie międzywojenne).” In Jackowiak 1991b, 53–67.
Zajchowski, Józef. Director at the Institute for Central Planning, Central Committee PUWP, Economic Department, 1974–1980; adviser to Prime Minister Wojciech Jaruzelski 1983, 1984–1989; deputy director in the Central Planning Commission, from 1989 at the Central Statistical Office. Warsaw, 15 March 1993.
Zalud, August. 1924. In Social Policy in the Czechoslovak Republic. (Social Institute of the Czechoslovak Republic for the International Congress of Social Policy in Prague), 230–247. Prague: Orbis.
Zejda, Franciszek. 1951. “Ubezpieczenie chorobowe i opieka nad zdrowiem pracujących w Czechosłowacji.” Przegląd Zagadnień Socjalnych (formerly Praca i Opieka Społeczna) 1: 84–89.
Zieliński, Tadeusz. 1982. “Podstawowe problemy reform ubezpieczeń społecznych w PRL.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4 (April): 1–13.
Zieliński, Tadeusz. 1993. “Trzeba zapomniec o realnym socjalizmie.” Rzeczpospolita, 4 May, Prawo co Dnia p. 1.