7 - INDIGNATION AND FRUSTRATED RETALIATION: THE POLITICS OF DISENGAGEMENT  pp. 231-267

INDIGNATION AND FRUSTRATED RETALIATION: THE POLITICS OF DISENGAGEMENT

By Ralph A. Thaxton, Jr

Image View Previous Chapter Next ChapterWhereas it is well established that the absence of any institutionalized checks on the Maoist abuse of centralized state power subjected villagers to socialist famine, one school of thought, expressed eloquently by Dali Yang, argues that the Great Leap famine delegitimated only the people's commune while leaving the legitimacy of the party-led state itself more or less intact in the minds of rural people. The memories of Da Fo's famine survivors illuminate, however, that Dali Yang's thesis does not hold for this Chinese village, where villagers came to see local party leaders as illegitimate due specifically to their poor leadership and political misbehavior during the Great Leap Forward, not simply because of their association with the commune. People understood their behavior was inseparable from the party-state to which they were loyal.

The behavior of the party's representatives in the aftermath of the famine only compounded the problem. If a famine-subjected state must forge an anti-famine contract with its people in order to retain its legitimacy, as Alex de Waal has argued, then it was incumbent upon the government of the PRC in the wake of the Great Leap Forward Famine to make its disgraced leaders at all levels accept accountability for their errors, to introduce greater institutional openness and transparency, and to transfer regulatory power over food into the hands of famine-vulnerable farmers, returning to them the prerogative of provisioning themselves before the state. None of this happened.

7

Reference Title: Bibliography

Reference Type: bibliography

Reference Title: Chinese Written/Print Sources

Reference Type: bibliography

Bao Huayin. “Huiyi Dongle Xian Kangri Zhanzheng” (My Memory of Dongle County During the Anti-Japanese War of Resistance), July 15, 1985.
Bo Yibo. Ruogan Zhongda Juece Yu Shijian de Huigu (Reflections on Several Important Policies and Events). Beijing: Zhonggong Zhongyang Dangxiao Chubanshe (Central Party School Press), 1991, 1993, 1997.
Cao Shuji. “1959–1961 Nian Zhongguo de Renkou Siwang Jiqi Cheng Yin” (The Death Rate of China's Population and Its Contributing Factors during 1959–1961). Zhongguo Renkou Ke Xue (China's Demographic Science), No. 1, 2005.
Chen Dabin. Ji E Yinfa De Biange (Reforms Originating from Hunger). Beijing: Zhonggong Dangshi Chubanshe (Central Chinese Communist Party History Press), 1998.
Chen Lian, ed. Kangri Genjudi Fajian Shilue (A Sketch History of the Anti-Japanese Base Areas). Beijing: Jiefangjun Chubanshe (People's Liberation Army Press), 1987.
“Chuan Guo Nongmin Yundong” (The National Peasant Movement). Zhongguo Nongmin (The Chinese Tiller), No. 1, December 1926.
Da Jihuang Dang An (The Great [Leap] Famine Archive), Xin Guancha (New Observations), 2000. http://www.xgc2000.com.
“Dongle Canan Shanhou.” Da Gong Bao, April 17, 1935.
Dongle Lishi Jilu (Dongle County Historical Records). Confidential published source, 1962.
Du Shixun. “Gei Dang Zhongyang Mao Zhuxi de Baogao” (A Report to the Central Party Committee and Chairman Mao). Ji Mo Xianzhi (Ji Mo County Gazetteer), March 1961.
“Gansu Shengwei Jiancha Jiejue Tongwei Deng Sange Xian de Naoliang Wenti” (The Communist Party Committee of Gansu Province Checked and Resolved the Conflict over Food Problems in Tongwei and Two Other Counties). Xinhuashe Neibu Cankao (New China News Agency, Internal Reference). March 5, 1960.
Gao Hua. “Dayuejin Yundong Yu Guojia Quanli de Kuanzhang: Yi Jiangsu Sheng Weili” (The Great Leap Forward Campaign and the Expansion of State Power: A Case Study of Jiangsu). Ershiyi Shijie Pinglun (Hong Kong: The Magazine of the Twenty First Century), Issue 48, No. 4, 1998.
Gao Hua. “Da Ji Huang de ‘Liangshi Shiyong Zengliang Fa’ Yu Dai Shipin” (Methods to Increase Edible Grain and Substitute Food during the Great Famine). Ershiyi Shijie Pinglun. (Hong Kong: The Magazine of the Twenty First Century). Issue 72, No. 4, 2002.
Gao Hua. “Da Ji Huang Yu Siqing Yundong de Qiyuan” (The Great Famine and the Origins of the Si-qing Campaign). Ershiyijie Pinglun (Hong Kong: The Magazine of the Twenty First Century), Issue 62, No. 4, 2002.
Gao Hua. Zai Lishi De Fengling Dukou (At the Fengling Ferry of History). Shidai Guoji Chuban Youxian Gongsi. Hongkong: Times International Publisher, 2006.
Gao Wangling. “Jitihua Shidai Zhongguo Nongmin Fan Xingwei de Diaocha Yu Sukao” (An Investigation and Reflection on the Era of Collectivization and the Counteractions of Chinese Farmers). Min Bao Yuekan, No. 8, Hong Kong, 2002.
Gao Wangling. “Guoji Bijiao de Yige An Li: Zhongguo Nongmin ‘Fan Xing Wei’” (The “Counteractive Behavior” of Chinese Peasants: A Case for International Comparison). Unpublished paper, 2001 (2003/04).
Gao Wangling. Renmin Gongshe Shiqi Zhongguo Nongmin “Fanzingwei” Diaocha (An Investigation of the “Rebellious Counter Actions” of Chinese Farmers During the Era of the People's Commune). Beijing: Zhonggong Dangshi Chubanshe (Chinese Communist Party History Press), 2006.
“Guanyu Jianguo Yilian Dang de Ruogan Lishi Wenti de Jueyi” (Resolution on Some Questions Concerning the History of the Party since the Establishment of the People's Republic of China). Renmin Ribao (People's Daily), July 1, 1981.
Huang Jun. “1960–61 Mao Zedong dui Lianghuang Wenti de Renzhi Jiqi Zhengce Diaozheng” (Mao Zedong's Perception of the Food Shortage Problem and His Policy Changes in 1960–61), Part II. Paper presented at the Great Leap Forward Conference, University of Vienna, November 3–5, 2006.
“Ji-Lu-Yu Bianqu Dangshi Dashiji” (A Record of the Great Historical Events of the Communist Party in the Hebei-Shandong-Henan Border Area). No Date.
“Ji-Lu-Yu Bianqu Gongzuode Chubu Zongjie” (A Preliminary Summary of the Work of the Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Border Area). In Zhonggong Ji-Lu-Yu Bianqu Dangshi Ziliao Xuanbian (A Selection of CCP Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Border Area Party History Materials). Vol. 2 (1941–1943). Henan Renmin Chubanshe (Henan People's Press), 1988.
Jia Yanmin, Dayuejin Shiqi Xiangcun Zhengzhide Dianxing: Henan Chayashan Weixing Renmin Gongshe Yanjiu (A Typical Example of Rural Politics during the Great Leap Forward: A Study of Henan's Chayashan Satellite Commune). Beijing: Zhishi Chanquan Chubanshe (Intellectual Property Rights Press), 2006.
Jia Zongyi. “Dui Dongle Xian Diwei Gongzuode Huiyi” (Memories of Enemy Puppet Work in Dongle County). Zhonggong Dongle Dangshi Ziliao (CCP Dongle Party History Materials), Vol. 2, 1985.
Jiang, Peizhou, Shen Dexi, and Jiu Quan. Lao Xinwen 1959–1961. Tianjin: 1998.
Jiefang Ribao (Liberation Daily), May 5, 1945.
Jin Hui. CASS. 1993.
Kang Jian. “Chu Chu Dou You Yanwang Dian: Chayashan de Wa Liang Yundong” (There Are Hells Everywhere: The Food Digging Movement at Chaya Mountain). In Kang Jian, Huihuangde Huanmie – Renmin Gongshe Jinshi Lu (The Glorious Dissolution: The Revelation of the People's Commune). Da Jihuang Dang An, Xin Guangcha (Great Famine Archive, New Observations), January 23, 2000.
Kang Jian. “Hei Ye de Tang, Ying Yueliang: Chaya Shan Ji Huang Can Jing” (Moon Reflected in the Soup in the Night: The Sorrowful Famine Ordeal at Chaya Mountain). Da Jihuang Dang An, Xin Guangcha (Great Famine Archive, New Observations), January 23, 2000, and February 16, 2000.
“Lai Han Zhao Deng” (Letter to the Publisher). Da Gong Bao, April 17, 1935.
Li Ruojian, “Dayuejin Yu Kunnan Shiqi de Shehui Dongdang Yu Kongzhi” (Social Turbulence and Social Control During the Great Leap Forward and the Period of Difficulty). Ershiyi Shijie Pinglun (Hong Kong: The Magazine of the Twenty First Century), Issue 62, No. 4, 2002.
Ling Zhijun. Lishi bu Zai Paihuai, Renmin Gongshe Zai Zhongguo de Xingqi he Shibai (History Is No Longer without Direction: The Rise and Fall of the People's Communes in China). Beijing: Renmin Chubanshe (People's Press), 1997.
Liu Haifan, ed. Zhonggong Zhongyang Guanyu Yadi Nongcun he Chengshi Kuoliang Biaozhun de Zhishi (Instructions Regarding Reducing Food Ration in the Cities and Rural Areas from the Central Party Committee). Issued September 7, 1960. Zhongyang Wenxian Chubanshe (Central Document Publishers), 2005.
Lu Huilin. “Weixing Shi Ruhe de Shang Tiande? Xiancun Jiceng Ganbu he Dayuejin” (How Were the Satellites Launched? The Village-Level Cadres and the Great Leap Forward). Unpublished paper, Beijing University Sociology Department, 2005.
Mao Zedong. Jianguo Yilai Mao Zedong Wengao (Manuscripts of Mao Zedong since the Founding of the State). Vol. 5 (1955) and Vol. 8 (1959). Beijing: Zhongyang Wenxian Chubanshe (Central Party Literature Press), 1991 and 1993.
Peng Youqiang, ed. Dongle Shilue (A Brief History of Dongle County). Ed. Lingpeng Cao and Peng Youqiang. Henan Sheng Dongle Xian Difang Shi Bianwei Hui Zhongbian (Chief Editorial Office of the Local History Editorial Committee, Dongle County, Henan Province), 1986.
Peng Youqiang. Dongle Xianzhi Xiaozhu (Annotation to Dongle County's Annals). Jinan: Shandong University Press, 1989.
Peng Zhen. “Lun Ji-Lu-Yu Hongqianghui Gongzuo” (On the Work in the Hebei-Shandong-Henan Area Red Spear Associations). Qunzhong (The Masses), May 1938. In Chen Zhuanhai, et al., eds., Henan Hongqianghui Ziliao Xuanbian (An Edited Selection of Materials on the Henan Red Spear Society). Zhengzhou: Henan Renmin Chubanshe (Henan People's Press), Henan Sheng Difang Shizhi Bianzhuan Weiyuanhui (Henan Province Local History Records Compilation Committee), 1985.
Qiao Peihua. “Xinyang Shijian Fasheng de Yuanyin” (The Causes of the Xinyang Incident). Paper presented at the Great Leap Forward Conference, University of Vienna, November 3–6, 2006.
Song Zhixin, ed. 1942 Henan Dajihuang (1942: The Great Famine in Henan). Wuhan: Hubei Renmin Chubanshe (Hubei People's Press), 2005.
Wang Shanzheng. “Dongle Hongqianghui de Xingqi yu Xiaowang” (The Rise and Fall of the Dongle County Red Spear Society). In Wei Puzhen and Zhang Junhua, eds., Dongle Wenshi Ziliao (Dongle County Cultural History Materials). Vol. 2. Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi Dongle Xian Weiyuanhui Wenshi Ziliao Weiyuanhui (The Committee of Historical Records of the Chinese People's Consultative Committee of Dongle County), 1987.
Wang Shuobai. “Guanyu Zhongguo 1959–1961 Nian Da Jihuang Fasheng Genben Yuanyin de Yanjiu Baogao” (A Research Report Regarding the Root Causes of the 1959–1961 Famine in China). An unpublished report from research undertaken by Wang Shuobai and Dai Ruifu, presented to the Brandeis East Asian Studies Colloquium, April 4, 2001, and to a panel of the National Association of Asian Studies, 2001.
Wang Yanni. “Cong Macheng Kan Gongshihua de ABC” (Looking at the Fundamentals of Communism from the Standpoint of Macheng). Paper given at the Great Leap Forward Conference, University of Vienna, November 3–5, 2006.
Wu Yongkuan. “Lishi Jianzheng” (Witnessing History) – “Huiyi Yijiuwunian Liangshi Guan” (Remembering the Famine Ordeal of 1959). Beijing Zhi Chun (Beijing Spring), No. 137, October 2004.
Xinyang Shibian (The Xinyang Incident). No Date.
Xin Xi. “Lishi de Laji – ‘Xinyang Sijian’” (The Rubbish of History – The ‘Xinyang Incident’). Da Jihuang Dang An, Xin Guancha (Great Famine Archive, New Observations), December 19, 2000.
Xu Ming. “Wu Zhipu Yu Henan Dayuejin Youndong” (Wu Zhipu and the Great Leap Forward Movement in Henan Province). Ershiyi Shijie Pinglun (The Magazine of the Twenty First Century), Issue 48, No. 4, 1998.
Yu Xiguang. Dayuejin Kurizi Shangshuji (A Collection of the Petitions Made during the Hard Times of the Great Leap Forward). Hong Kong: Shidai Chaoliu Chubanshe (The Tide of the Times Press), 2006.
Zhang Huaiwen. “Ji-Lu-Yu Kangri Genjudi Gonggu Yu Fazhande Yuanyin Chutan” (An Exploration of the Reasons for the Consolidation and Development of the Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Base). Henan Dangshi Yanjiu (Henan Party History Research), Nos. 2–3, 1987.
Zhang Letian. “Guojia Huayu de Jieshou Yu Xiaojie – Gongshe Zhong de ‘Jieji’ He ‘Jieji Douzheng’” (Acceptance and Disappearance of State Language: “Social Class” and “Social Class Struggle” in the Context of the People's Commune). 2001.
Zhang Linzhi. “Yinian Laide Dang Yu Qunzhong Gongzuo” (Party and Mass Work in the Past Year). In Zhonggong Ji-Lu-Yu Bianqu Dangshi Ziliao Xuanbian (A Selection of CCP Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Border Area Party History Materials). No. 2 (1943–1945). Henan Renmin Chubanshe (Henan People's Press), 1998.
Zhonggong Henan Shengwei Dangshi Yanjiushi (Henan Province Party History Research), ed. Henan Kangzhan Jianshi (A Short History of the War of Resistance in Henan). Zhengzhou: Henan Renmin Chubanshe (Henan People's Press), 2005.
Zhonggong Henan Shengwei Dangshi Ziliao Zhengji Bianzuan Weiyuanhui Bian (CCP Henan Provincial Party Committee Party History Compilation Committee), ed. “Ji-Lu-Yu Bianqu Kangri Genjudi Henan Bufen Gaishu” (A Brief Survey of the Henan Part of the Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Base Area). In Ji-Lu-Yu Kangri Genjudi (The Hebei-Shandong-Henan Anti-Japanese Base Area). No. 1. Henan Renmin Chubanshe (Henan People's Press), 1985.

Reference Title: Western-Language Sources

Reference Type: bibliography

Adas, Michael. “From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Precolonial Southeast Asia.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 23, 1981.
Aminzade, Ronald R. et al. Silence and Voice in the Study of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Aminzade, Ronald R., and Doug McAdam. “Emotions and Contentious Politics.” In Ronald R. Aminzade, et al., eds., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Anderson, Robert A. “Psychoneuroimmunoendocrinology Review and Commentary.” Townsend Newsletter for Doctors and Patients: The Examiner of Medical Alternatives, August/September 2004.
Archer, John E. By a Flash and a Scare: Incendiarism, Animal Maiming, and Poaching in East Anglia, 1815–1870. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Ash, Robert. “Squeezing the Peasants: Grain, Extraction, Food Consumption and Rural Living Standards in Mao's China.” China Quarterly, Vol. 188, December 2006.
Babbie, Earl R. Practice of Social Research. Belmont, CA: Wadsworth, 1979.
Bailey, F. G. The Kingdom of Individuals. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.
Bannister, Judith. “An Analysis of Recent Data on the Population of China.” Population and Development Review, Vol. 10, No. 2, June 1984.
Bannister, Judith. China's Changing Population. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
Barme, Geremie. In the Red: On Contemporary Chinese Culture. New York: Columbia University Press, 1999.
Bearman, Peter S., and Katherine Stovel. “Becoming a Nazi: A Model for Narrative Networks.” Poetics, Vol. 27, 2000: 69–90.
Becker, Jasper. Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine. New York: The Free Press, 1996.
Beja, Jean-Philippe. “Forbidden Memory, Unwritten History.” New Century Net, August 4, 2003.
Berger, Roland. “China Today: Walking on Two Legs.” Nation, Vol. 199, November 16, 1964.
Bernstein, Thomas P. “Stalinism, Famine, and Chinese Peasants: Grain Procurements During the Great Leap Forward.” Theory and Society, Vol. l3, 1984.
Bernstein, Thomas P.. “Mao Zedong and the Famine of 1959–1960: A Study in Willfulness.” China Quarterly, Vol. 186, June 2006.
Bernstein, Thomas P., and Lu Xiaobo. Taxation Without Representation. New York: Cambridge University Press, 2003.
Bianco, Lucien. “Peasant Movements.” In John King Fairbank and Albert Feuerwerker, eds., The Cambridge History of China: Republican China, 1912–1949. Vol. 13, no. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Bianco, Lucien. “Peasant Responses to Communist Party Mobilization Policies in the Anti-Japanese Bases: Some Western Views.” Unpublished paper delivered to the Second International Symposium on the History of Chinese Base Areas During World War II, Nankai University, Tianjin, China, 1991.
Bianco, Lucien. Peasants without the Party: Grass-Roots Movements in Twentieth-Century-China. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2001.
Bianco, Lucien, and Chang-Ming Hua. Jacqueries et révolutions dans la Chine du le XXe siècle. Paris: Martinière, 2005.
Blecher, Marc. “China: State Socialist Iconoclast.” In W. Phillips Shively and Steve J. Mazurana, eds., Comparative Governance. New York: McGraw Hill, 1995.
Blok, Anton. “Female Rulers and Their Consorts.” In Honour and Violence. Cambridge: Blackwell, 2001.
Bloom, Sandra L. “Trauma Theory Abbreviated.” The Final Action Plan: A Coordinated Community-Based Response to Family Violence, October 1999.
Bloom, Sandra L.. “Commentary: Reflections on the Desire for Revenge.” Journal of Emotional Abuse, Vol. 2, No. 4, 2001.
Bok, Sissela. Lying: Moral Choice in Public and Private Life. New York: Pantheon Books, 1978.
Bramall, Chris. In Praise of Maoist Economic Planning. Oxford: Oxford University Press, 1993.
Bramall, Chris. “The Role of Decollectivization in China's Agricultural Miracle, 1978–1990.” Journal of Peasant Studies, Vol. 20 (2), January 1993.
Buck, John Lossing. Food and Agriculture in Communist China. Stanford: Hoover Institution Publications, 1965/66.
Burns, John P., and Stanley Rosen, eds. Policy Conflicts in Post-Mao China. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1986.
Chamberlayne, Prue, Joanna Bornat, and Tom Wengraf, eds. The Turn to Biographical Methods in Social Science: Comparative Issues and Examples. London: Routledge, 2000.
Chan, Alfred L. “The Campaign for Agricultural Development in the Great Leap Forward: A Study of Policy Making and Implementation in Liaoning.” The China Quarterly, March 1992.
Chan, Alfred L.. Mao's Crusade: Politics and Policy Implementation in China's Great Leap Forward. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Chan, Anita, Richard Madsen, and Jonathan Unger. Chen Village. Berkeley: University of California Press, 1984.
Chan, Anita, and Jonathan Unger. “Grey and Black: The Hidden Economy of Rural China.” Pacific Affairs, Vol. 55, No. 3, 1982: 452–71.
Chang, Gene Hsin, and Guangzhong James Wen. “Communal Dining and the Chinese Famine of 1958–1961.” Economic Development and Cultural Change, Vol. 46, No. 1, October 1997: 1–34.
Chang, Gene Hsin, and Guangzhong James Wen. “Food Availability Versus Consumption Efficiency: Causes of the Chinese Famine.” In Bruce Reynolds, ed., “China's Great Famine.” Special issue, China Economic Review, Vol. 9, No. 2, 1998.
Chang, Jung, and Jon Halliday. Mao: The Untold Story. New York: Knopf, 2005.
Chen, Yixin. “Memory and Survivorship in the Great Leap Forward Famine, with Special Reference to Cadres and Kinship in Three Rural Anhui Villages.” AAS paper, revised 2001.
Chen, Yixin. “Differing Motivations for Peasant Rebellion in the Cultural Revolution: Cases in Three Anhui Villages.” Paper presented to the Association for Asian Studies, Annual Meeting, San Diego, CA, March 4–7, 2004.
Cheng, Tiejun, and Mark Selden. “The Origins and Consequences of China's Hukou System.” China Quarterly, Vol. 139, September 1994.
Cohen, Myron L. “Lineage Organization in North China.” Journal of Asian Studies, Vol. 49, No. 3, 1990.
Connerton, Paul. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Craig, Anne L. The First Agraristas: An Oral History of a Mexican Reform Movement. Berkeley: University of California Press, 1983.
Crook, David, and Isabel Crook. Revolution in a Chinese Village: Ten Mile Inn. London: Routledge and Kegen Paul, 1959.
Cushman, Thomas. “Anthropology and Genocide: Some Notes on Conceptual Practices of Power.” Anthropological Theory, Vol. 4, No. 1, March 2004.
Davis, Mike. Late Victorian Holocausts: El Nino Famines in the Making of the Third World. London and New York: Verso, 2001.
Day, Clarence Burton. Chinese Peasant Cults. Taipei: Ch'eng Wen, 1969.
De Bary, William T., and Tu Weiming, eds. Confucianism and Human Rights. New York: Columbia University Press, 1998.
De Waal, Alexander. Famine that Kills: Darfur, Sudan 1984–1985. New York: Oxford University Press, 1989.
De Waal, Alexander. Famine Crimes: Politics and the Disaster Relief Industry in Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
Diamant, Neil J. “Between Martyrdom and Mischief: The Political and Social Predicament of CCP War Widows and Veterans, 1949–66.” In Diana Lary and Stephen MacKinnon, eds., Scars of War: The Impact of Warfare on Modern China. Vancouver: University of British Columbia Press, 2001.
Dickson, Bruce J. “Dilemmas of Party Adaptation: The CCP's Strategies for Survival.” In Peter Hays Gries and Stanley Rosen, eds., State and Society in 21st-Century China: Crisis, Contention, and Legitimation. New York: Routledge Curzon, 2004.
Dittmer, Lowell. “The Chinese Cultural Revolution Revisited: The Role of the Nemesis.” Journal of Contemporary China, Vol. 5, No. 13, 1996.
Domenach, Jean-Luc. The Origins of the Great Leap Forward: The Case of One Chinese Province. Trans. A. M. Barrett. Boulder, CO: Westview Press, 1995.
Fitzpatrick, Sheila. “The Origins of the Great Leap Forward: The Case of One Chinese Province.” Unpublished manuscript, no date.
Domes, Jurgen. Socialism in the Chinese Countryside: Rural Societal Policies in the People's Republic of China, 1949–1979. Trans. M. Wendling. Montreal: McGill-Queens University Press, 1980.
Dongping, Han. The Unknown Cultural Revolution. (Series ed. Edward Beauchamp.) New York: Garland Publishing, 2000.
Duara, Prasenjit. Culture, Power and the State: Rural North China, 1900–1942. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
Dugger, William M. “Douglass C. North's New Institutionalism.” Journal of Economic Issues 24, No. 2, June 1995: 453–58.
Dutt, Gargi. “Some Problems of China's Rural Communes.” In Roderick MacFarquhar, ed., China Under Mao: Politics Takes Command. Cambridge, MA: MIT Press, 1966.
Ekman, Paul. Emotions Revealed. New York: Henry Holt/Owl Books, 2003.
Esherick, Joseph, Paul G. Pickowicz, and Andrew G. Walder, eds. The Chinese Cultural Revolution as History. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.
Evans, Grant. “The Accursed Problem: Communists and Peasants.” Peasant Studies, Vol. 15, No. 2, Winter 1988.
Evans, Harriet. Women and Sexuality in China: Female Sexuality and Gender Since 1949. New York: Continuum, 1997.
Fairbank, John K., Edwin O. Reischauer, and Albert M. Craig. East Asia: Tradition and Transformation. Boston: Houghton Mifflin, 1973.
Faulkner, William. Requiem for a Nun. New York: Random House, 1951.
Feldman, Allen. “Punition, Retaliation and the Shifting Crises of Social Memory and Legitimacy in Northern Ireland.” Paper prepared for the Harry Frank Guggenheim Foundation workshop on revenge, Madrid, Spain, December 15–17, 1995.
Feuchtwang, Stephan. Popular Religion in China: The Imperial Metaphor. Richmond-Surrey: Curzon, 2001.
Fitzpatrick, Sheila. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1994.
Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York: Oxford University Press, 1999.
Friedman, Edward. “Mao Zedong, Backwardness and Revolution.” Unpublished manuscript, Department of Political Science, University of Wisconsin, June 1976.
Friedman, Edward. “Mao Tse-tong, Twentieth Century Innovator.” In Dick Wilson, ed., Mao Tse-tung in the Scales of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Friedman, Edward. “Maoism and the Liberation of the Poor.” World Politics, Vol. 39, 1987.
Friedman, Edward. “Learning About a Chinese Village in a Leninist-Party Authoritarian State.” Journal of Contemporary China, Vol. 15, No. 47, 2005.
Friedman, Edward, and Mark Selden. “War Communism.” Yale University Program in Agrarian Studies Colloquium paper, October 22, 2004.
Friedman, Edward, Paul G. Pickowicz, and Mark Selden. Chinese Village, Socialist State. New Haven, CT: Yale University Press, 1991.
Friedman, Edward, Paul G. Pickowicz, and Mark Selden. Revolution, Resistance, and Reform in Village China. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.
Fritzsche, Peter. “Review Article: The Case of Modern Memory.” Journal of Modern History, Vol. 73, March 2001.
Gao, Xiaoxian. “China's Modernization and Changes in the Status of Rural Women.” Trans. Katherine Campbell. In Christina K. Gilmartin, et al., eds., Engendering China: Women, Culture, and the State. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
Geertz, Clifford. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books, 1983.
Gilley, Bruce. Model Rebels; The Rise and Fall of China's Richest Village. Berkeley: University of California Press, 2001.
Gilley, Bruce. China's Democratic Future: How It Will Happen and Where It Will Lead. New York: Columbia University Press, 2004.
Giskin, Howard. “Using Chinese Folktales in the Classroom.” Education About Asia, Vol. 17, No. 3, Fall 2002.
Goodfellow, Robert. “Forgetting What It Was to Remember the Indonesian Killings of 1965–66.” In Kenneth Christie and Robert Cribb, eds., Historical Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern Europe/Ghosts at the Table of Democracy. London: Routledge Curzon, 2002.
Gottman, John. “Why Marriages Succeed or Fail.” (1994) Preview. The Boston Globe, A3, November 11, November 22, 1993.
Groot, J. J. M. de. The Religious System of China. 6 vols. Leiden: Brill Publishers, 1910.
Gross, David. “Symposium on Soviet Peasants.” Telos, Vol. 68, Summer 1986.
Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham, NC: Duke University Press, 1999.
Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Ed. and trans. Lewis A. Coser. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
Hall, John A. “Review of Trust and Rule, by Charles Tilly.” Canadian Journal of Sociology, January–February 2006.
Hanks, Lucien. Rice and Man: Agricultural Ecology in Southeast Asia. Chicago: Aldine-Atherton, 1972.
Harding, Harry. China's Second Revolution: Reform After Mao. Washington, D.C.: Brookings, 1987.
Harris, Marvin. Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture. New York: Vintage, 1974.
Hartford, Kathleen. “Socialist Agriculture Is Dead: Long Live Socialist Agriculture! Organizational Transformation in Rural China.” In Elizabeth J. Perry and Christine Wong, eds., The Political Economic of Reform in Post-Mao China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.
Hedges, Chris. War Is a Force That Gives Us Meaning. New York: Public Affairs Press, 2002.
Heidenheimer, Arnold J., Michael Johnston, and Victor T. Levine, eds. Political Corruption: A Handbook. New Brunswick: Transaction Books, 1990.
Heilig, Gerhard. “Presentation on ‘Poverty Alleviation in China.’” Unpublished paper, Brandeis University, October 17, 2005.
Herman, Judith Lewis. Trauma and Recovery. New York: Basic Books, 1992.
Hershatter, Gail. “The Gender of Memory: Rural Chinese Women and the 1950s.” Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 28, No. 1, 2002.
Hershatter, Gail. “The Gender of Memory: Rural Women and Collectivization in 1950s China.” Yale University Program in Agrarian Studies Colloquium paper, November 17, 2006.
Hinton, William. Shenfan: The Continuing Revolution in a Chinese Village. New York: Random House, 1983.
Ho, Peter. “Contesting Rural Spaces: Land Disputes, Customary Tenure and the State.” In Elizabeth J. Perry and Mark Selden, eds., Chinese Society: Change, Conflict and Resistance. London: Routledge Curzon, 2000.
Hofheinz, Roy, Jr. “Rural Administration in Communist China.” In Roderick MacFarquhar, ed., China Under Mao: Politics Takes Command. Cambridge, MA: MIT Press, 1966.
Holloway, Wendy, and Tony Jefferson. “Biography, Anxiety, and the Experience of Locality.” In Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, and Tom Wengraf, eds., The Turn to Biographical Methods in Social Science. New York: Routledge, 2000.
Hong Ying. Daughter of the River. Trans. Howard Goldblatt. New York: Grove Press, 1997.
Huang, Philip. The Peasant Economy and Social Change in North China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1985.
Huang, Shu-min. The Spiral Road: Change in a Chinese Village Through the Eyes of a Communist Party Leader. Boulder, CO: Westview, 1989.
Janku, Andrea. “Publicized Disasters in Nineteenth Century China: The Experience of Famine, the Organization of Relief, and the Image of the Nation.” Paper presented to the ICAS conference in Berlin, August 9–12, 2001.
Jing, Jun. The Temple of Memories: History, Power and Morality in a Chinese Village. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.
Johnson, Chalmers. Peasant Nationalism and Communist Power. The Emergence of Revolutionary China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1962.
Johnson, D. Gale. “China's Great Famine: Introductory Remarks.” In Bruce Reynolds, ed., “China's Great Famine.” Special issue, China Economic Review, Vol. 9, Fall 1998.
Joseph, William A. The Critique of Ultra-Leftism in China, 1958–1981. Stanford, CA: Stanford University Press, 1984.
Joseph, William A.. “A Tragedy of Good Intentions: Post-Mao Views of the Great Leap Forward.” Modern China: An International Quarterly, Vol. 12, No. 4, October 1986.
Kelliher, Daniel. Peasant Power: The Era of Rural Reform, 1979–1989. New Haven, CT: Yale University Press, 1993.
Kerkvliet, Benedict J. Tria. Everyday Politics in the Philippines. Berkeley: University of California Press, 1990.
Kerkvliet, Benedict J. Tria. “Village-State Relations in Vietnam: The Effect of Everyday Politics on Decollectivization.” Journal of Asian Studies, Vol. 54, No. 2, May 1995.
Kerkvliet, Benedict J. Tria. The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.
Kipnis, Andrew B. Producing Guanxi: Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village. Durham, NC: Duke University Press, 1997.
Kleinman, Arthur. “How Bodies Remember: Social Memory and Bodily Experiences of Criticism, Resistance, and Delegitimization Following China's Cultural Revolution.” New Literary History, Vol. 25, Summer 1994.
Kuhn, Philip. Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796–1864. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
Kuhn, Philip. Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
Ladurie, Emmanuel Le Roy. “Amenorrhea in Time of Famine.” The Territory of the Historian. Trans. Benard Sián Reynolds. Ch. 15. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
Lane, Robert E. Political Life: How and Why People Get Involved in Politics. New York: Free Press, 1959.
Lardy, Nicholas. Agriculture in China's Modern Economic Development. New York: Cambridge University Press, 1983.
Lardy, Nicholas. “The Chinese Economy Under Stress, 1958–1965.” In Roderick MacFarquhar and John King Fairbank, eds., The Cambridge History of China. Vol. l4, part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Lary, Diana. Chinese Common Soldiers, 1911–1937. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Ledeneva, Alena V. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Levi, Primo. Survival in Auschwitz. New York: Touchstone/Simon and Schuster, 1996.
Levine, Steven I. Anvil of Victory: The Communist Revolution in Manchuria. New York: Columbia University Press, 1987.
Li, Choh-ming. “Economic Development.” In Roderick MacFarquhar, ed., China Under Mao: Politics Takes Command. Cambridge, MA: MIT Press, 1966.
Li, Huaiyin. “The First Encounter: Peasant Resistance to State Control of Grain in East China in the mid-1950s: Research Report.” China Quarterly, Vol. 185, March 2007.
Li, Huaiyin. “From Righteous to Rightful: Peasant Resistance to Agricultural Collectivization in China in the 1950s.” Yale University Program in Agrarian Studies Colloquium paper, November 16, 2006.
Li, Huaiyin. Village China Under Socialism and Reform. Unpublished manuscript in progress, 2008.
Li, Lillian. “Life and Death in a Chinese Famine: Infanticide as a Demographic Consequence of the 1935 Yellow River Flood.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 33, 199l.
Li, Huaiyin. Fighting Famine in North China: State, Market, and Environmental Decline, 1660s–1990s. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.
Lieberthal, Kenneth. “The Great Leap Forward and the Split in the Yenan Leadership.” In Roderick MacFarquhar and John King Fairbank, eds., The Cambridge History of China. Vol. 14, part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Lin, Justin Yifu. “Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959–1961.” The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 6, 1990.
Lin, Justin Yifu, and Dennis Tao Yang. “Food Availability, Entitlements, and the Chinese Famine of 1959–1961.” The Economic Journal, Vol. 110, January 2000.
Link, Perry. “China's Core Problem.” In Tu Wei-ming, ed., China in Transformation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994 (Originally in Daedalus, Vol. 122, No. 2, 1990).
Link, Perry. “China: The Anaconda in the Chandelier.” New York Review of Books, April 11, 2002.
Liu, Henry C. K. “China: Mao and Lincoln: Part 2, The Great Leap Forward Not All Bad.” Asia Times Online, April 1, 2004.
Liu, Xin. In One's Own Shadow: An Ethnographic Account of the Condition of Post-Reform Rural China. Berkeley: University of California Press, 2000.
Loftus, Elizabeth. “Memories of a Past That Never Was.” In “Memory as the Theater of the Past: The Psychology of False Memories.” Special issue, Current Directions in Psychological Science, Vol. 6, No. 3, June 1997.
Loftus, Elizabeth. “Make-Believe Memories.” The American Psychologist, Vol. 58, No. 11, November 2003.
Loftus, Elizabeth, Daniel Bernstein, and Nourkova Vernika. “Altering Traumatic Memory.” Cognition and Emotion, Vol. 18, No. 4, June 2004.
Lu, Xiaobo. Cadres and Corruption: The Organizational Involution of the Chinese Communist Party. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000.
MacFarquhar, Roderick. The Origins of the Cultural Revolution. 3 vols. New York: Columbia University Press, 1974–97.
Madsen, Richard. Morality and Power in a Chinese Village. Berkeley: University of California Press, 1984.
Madsen, Richard. “The Politics of Revenge in Rural China During the Cultural Revolution.” In Jonathan N. Lipman and Stevan Harrell, eds., Violence in China: Essays in Culture and Counterculture. Albany: State University of New York Press, 1990.
Manning, Kimberley P. E. “Marxist Maternalism, Memory, and the Mobilization of Women in the Great Leap Forward.” The China Review: An Interdisciplinary Journal, Vol. 5, No. 1, Spring 2005.
McAdam, Doug. “Harmonizing the Voices.” In Ronald R. Aminzade, et al., eds., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
McCord, Edward Allen. “Burn, Kill, Rape and Rob: Military Atrocities, Warlordism, and Anti-Warlordism in Republican China.” In Diana Lary and Stephen MacKinnon, eds., Scars of War: The Impact of Warfare on Modern China. Vancouver: University of British Columbia Press, 2001.
Meisner, Maurice. Mao's China and After: A History of the People's Republic. 3rd ed. New York: The Free Press, 1999.
Merridale, Catherine. “The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia.” Journal of Contemporary History, Vol. 35, 2000.
Michelson, Ethan. “Deprivation, Discontent, and Disobedience in Rural China: The Case of Southeastern Henan.” Unpublished paper presented to the Conference on Reclaiming Chinese Society, University of California–Berkeley, October 27–28, 2006.
Mitchell, Neil J. Agents of Atrocity: Leaders, Followers, and the Violation of Human Rights in Civil Wars. New York: Palgrave-MacMillan, 2004.
Mo Yan. The Republic of Wine: A Novel. Trans. Howard Goldblatt. New York: Arcade, 2000.
Mueggler, Erik. “A Carceral Regime: Violence and Social Memory in Southwest China.” Journal of Asian Studies, Vol. 57, No. 4, 1998.
Mueggler, Erik. “Spectral Subversions: Rival Tactics of Time and Agency in Southwest China.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 41, 1999.
Mueggler, Erik. The Age of Wild Ghosts: Memory, Violence, and Place in Southwest China. Berkeley: University of California Press, 2001.
Mueller, Jan. “Memory and Power.” Paper presented at the Frontiers of Memory Conference, Institute of Education, London, September 17–19, 1999.
Nee, Victor. “Peasant Household Individualism.” In W. L. Parish, ed., Chinese Rural Development. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1985.
Netting, Robert C. Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.
North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
O'Brien, Kevin J. “Rightful Resistance.” World Politics, Vol. 49, No. 1, October 1996.
O'Brien, Kevin J., and Lianjiang Li. “The Politics of Lodging Complaints in Rural China.” China Quarterly, Vol. 143, September 1995.
O'Brien, Kevin J., and Lianjiang Li. “Villagers and Popular Resistance in Contemporary China.” Modern China, Vol. 22, No. 1, January 1996: 28–61.
O'Brien, Kevin J., and Lianjiang Li. Rightful Resistance in Rural China. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Oi, Jean C. State and Peasant in Contemporary China: The Political Economy of Village Government. Berkeley: University of California Press, 1989.
Oi, Jean C.. Rural China Takes Off. Berkeley: University of California Press, 1999.
Parish, William L., ed. Chinese Rural Development: The Great Transformation. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1985.
Pei, Minxin. From Reform to Revolution: The Demise of Communism in China and the Soviet Union. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
Pei, Minxin. “China's Governance Crisis: More Than Musical Chairs.” Foreign Affairs, Vol. 81, No. 5, September/October 2002.
Pei, Minxin. “The Long March Against Graft.” Financial Times, December 10, 2002.
Peng, Xizhe. “Demographic Consequences of the Great Leap Forward in China's Provinces.” Population and Development Review, Vol. 13, No. 4, December 1987: 639–70.
Pepper, Suzanne. Civil War in China: The Political Struggle, 1945–1949. Berkeley: University of California Press, 1978.
Perry, Elizabeth J. “Rural Collective Violence: The Fruits of Recent Reforms.” In Elizabeth J. Perry and Christine Wong, eds., The Political Economy of Reform in Post-Mao China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.
Perry, Elizabeth J.. “Challenging the Mandate of Heaven.” Critical Asian Studies, Vol. 33, No. 2, 2001.
Perry, Elizabeth J.. Challenging the Mandate of Heaven: Social Protest and State Power in China. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2002.
Perry, Elizabeth J.. “‘To Rebel Is Justified’: Cultural Revolution Influences on Contemporary Chinese Protest.” In Kam-yee Law, ed., Beyond Purge and Holocaust: The Chinese Cultural Revolution Reconsidered. New York: Palgrave Press, 2003.
Perry, Elizabeth J.. Patrolling the Revolution: Worker Militias, Citizenship, and the Modern Chinese State. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2006.
Pinel, John P. J. Biopsychology. 4th ed. Needham, MA: Allyn and Bacon, 2000.
Pocha, Jehangir S. “Huge Dam Costly to Farmers.” Boston Globe, A1, December 25, 2006.
Pomeranz, Kenneth. The Making of a Hinterland: State, Society and Economy in Inland North China, 1853–1937. Berkeley: University of California Press, 1993.
Pomfret, John. Chinese Lessons: Five Classmates and the Story of New China. New York: Holt, 2006.
Porter, Bruce D. War and the Rise of the State. New York: Free Press, 1994.
Putterman, Louis. “The Incentive Problem and the Demise of Team Farming in China.” Journal of Development Economics, Vol. 26, 1987.
Qin Huis. Pastorals and Rhapsodies. Beijing: 1999. David Kelly translation of the Preface to the Korean edition, 2002. This English translation can be found in Qin Hui, “The Common Baseline of Modern Thought.” In David Kelly, ed. and trans., “The Mystery of the Chinese Economy: Selected Writings of Qin Hui.” Special issue, The Chinese Economy, Vol. 38, No. 4, September 2005.
Robben, Anthony. “How Traumatized Societies Remember.” Paper presented to the Harry Frank Guggenheim Workshop, Portugal, December 1997.
Ruf, Gregory A. Cadres and Kin: Making a Socialist Village in West China, 1921–1991. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.
Santler, Eric. Stranded Objects: Mourning, Memory, and Film in Post-War Germany. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1990.
Schacter, Daniel L. The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. Boston: Houghton Mifflin, 2001.
Schoenhals, Michael. Saltationist Socialism: Mao Zedong and the Great Leap Forward, 1958. Stockholm: University of Stockholm, Institutionen for Orientaliska, 1987.
Schoenhals, Michael. Doing Things with Words in Chinese Politics: Five Studies. Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies, 1992.
Schurmann, Franz. Ideology and Organization in Communist China. Berkeley: University of California Press, 1968.
Schwarcz, Vera. Bridge Across Broken Time: Chinese and Jewish Cultural Memory. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
Schwartz, Benjamin I. “Modernization and the Maoist Vision – Some Reflections on Chinese Communist Goals.” In Roderick MacFarquhar, ed., China Under Mao: Politics Takes Command. Cambridge, MA: MIT Press, 1966.
Schweiger, Irmy. “The Inscription of Trauma.” Paper presented to the 2nd International Conference of Asian Studies, Berlin, Germany, August 9–12, 2001.
Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 1976.
Scott, James C.. “Socialism and Small Property – or – Two Cheers for the Petty Bourgeoisie.” Peasant Studies, Vol. 12, No. 3, Spring 1985.
Scott, James C.. Weapons of the Weak. New Haven, CT: Yale University Press, 1985.
Scott, James C.. “Everyday Forms of Resistance.” In Forrest D. Colburn, ed., Everyday Forms of Peasant Resistance. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1989.
Scott, James C.. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
Scott, James C.. Seeing Like a State. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
Selbin, Eric. “Agency and Culture in Revolutions.” In Jack A. Goldstone, ed., Revolutions: Theoretical, Comparative, and Historical Studies. Toronto: Wadsworth, 2003.
Selden, Mark. The Yenan Way in Revolutionary China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
Selden, Mark, ed. (with Patti Eggleston). The People's Republic of China: A Documentary History of Revolutionary Change. New York: Monthly Review Press, 1979.
Sen, Amartya. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1981.
Sewell, William, Jr. “Space in Contentious Politics.” In Ronald R. Aminzade, et al., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Seybolt, Peter J. Throwing the Emperor from His Horse: Portrait of a Village Leader in China, 1923–1995. Boulder, CO: Westview Press, 1996.
Scott, James C.. “The War Within a War: A Case Study of a County on the North China Plain.” In David P. Barrett and Larry N. Shyu, eds., Chinese Collaboration with Japan, 1932–1945: The Limits of Accommodation. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
Shue, Vivienne. Peasant China in Transition: The Dynamics of Development Towards Socialism, 1949–1956. Berkeley: University of California Press, 1980.
Shue, Vivienne. The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politic. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
Shue, Vivienne. “Legitimacy Crisis in China?” In Peter Hays Gries and Stanley Rosen, eds., State and Society in 21st-Century China: Crisis, Contention, and Legitimation. New York: Routledge Curzon, 2004.
Simon, Roger I. The Touch of the Past: Remembrance, Learning and Ethics. New York: Palgrave-MacMillan, 2005.
Siu, Helen F. Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural Revolution. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
Skinner, G. William. “Marketing and Social Structure in Rural China.” Journal of Asian Studies, Vol. 24, Parts I, II, and II, 1964–65.
Skinner, G. William. “Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut Case.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 13, No. 3, 1971.
Smil, V. “China's Great Famine: 40 Years Later.” British Medical Journal, Vol. 7225, 1999.
Smith, S. A. “Talking Toads and Chinless Ghosts: The Politics of ‘Superstitious’ Rumor in the People's Republic of China, 1961–1965.” American Historical Review, Vol. 111, No. 2, April 2006.
Solinger, Dorthy J. “Marxism and the Market in Socialist China: The Reforms of 1979–1980 in Context.” In Victor Nee and David Mozingo, eds., State and Society in Contemporary China. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
Solinger, Dorthy J.. Contesting Citizenship in Urban China: Peasants, Migrants, the State and the Logic of the Market. Berkeley: University of California Press, 1999.
Spence, Jonathan. Mao Zedong. New York: Viking-Penguin, 1999.
Stoller, Paul. “Embodying Colonial Memories.” American Anthropologist, Vol. 96, No. 3, 1994.
Strauss, Julia. “Morality, Coercion and State Building by Campaign in the Early PRC: Regime Consolidation and After, 1949–1956.” China Quarterly, Vol. 188, December 2006.
Su, Yang. “Mass Killing in the Cultural Revolution: A Study of Three Provinces.” In Joseph Esherick, Paul G. Pickowicz, and Andrew G. Walder, eds., The Chinese Cultural Revolution as History. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.
Sun, Yan. Corruption and Market in Contemporary China. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
Teiwes, Frederick, and Warren Sun. China's Road to Disaster: Mao, Central Politicians, and Provincial Leaders in the Unfolding of the Great Leap Forward, 1955–1959. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1999.
Thaxton, Ralph A., Jr. Salt of the Earth: The Political Origins of Peasant Protest and Communist Revolution in China. Berkeley: University of California Press, 1997.
Thaxton, Ralph A., Jr.. “How Famines End: Some Reflections on Processes, Implications for State Legitimacy, and a Few Cases, with Special Reference to the Famine of Mao's Great Leap Forward.” Paper presented to the annual National Association for Asian Studies meeting, San Francisco, CA, April 6–9, 2006.
Thaxton, Ralph A., Jr., and Lu Huilin. “The Public Whip of Maoist Terror: Criticism, Accusation, and Condemnation in Rural China under Maoist Rule, with Special Reference to the Great Leap Forward.” Paper prepared for the University of Vienna conference on “As China Meets the World: China's Changing Position in the International Community, 1840–2000,” Vienna, Austria, May 17–19, 2004.
Thaxton, Ralph A., Jr., and Wang Shuobai. “Power, Disentitlement, and Life Chances in China's Great Leap Famine: Some Reflections on Memory Based Knowledge from Rural Anhui, with Special Reference to the Wisdom of Amartya Sen.” Paper presented to the fifty-third annual meeting of the National Association for Asian Studies, March 22–25, 2001.
Theidon, Kimberly. “How We Learned to Kill Our Brother: Memory, Morality and Reconciliation in Peru.” Draft of paper presented at the University of Virginia conference, Charlottesville. Published in Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, Vol. 29, No. 3, 2000.
Thompson, Paul. The Voice of the Past: Oral History. New York: Oxford University Press, 2000.
Thornton, Patricia M. “Insinuation, Insult, and Invective: The Threshold of Power and Protest in Modern China.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 44, No. 3, July 2002.
Thornton, Patricia M.. “Comrades and Collectives in Arms: Tax Resistance, Evasion, and Avoidance Strategies in Post-Mao China.” In Peter Hays Gries and Stanley Rosen, eds., State and Society in 21st-Century China: Crisis, Contention, and Legitimation. New York: Routledge Curzon, 2004.
Thornton, Patricia M.. “The Memory Palace of Wang Guangmei: Memory, Will and Policy in the Aftermath of the Great Leap Forward.” Paper presented to the Brandeis University East Asian studies colloquium on “History, Memory, and Power in Maoist and Post-Maoist China,” April 6–7, 2005.
Thornton, Patricia M.. Disciplining the State: Virtue, Violence, and State-Making in Modern China. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center Monograph, 2007.
Tilly, Charles. The Contentious French. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
Tilly, Charles. Trust and Rule. New York: Cambridge University Press, 2005.
Timofeev, Lev. Soviet Peasants: Or, the Peasants' Art of Starving. Ed. with an introduction by Armando Pitassio and Victor Zaslavsky. Trans. Jean Alexander and Alexander Zaslavsky. New York: Telos, 1985.
Tong, Yanqi. Transitions from State Socialism: Economic and Political Change in Hungary and China. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997.
Tsou Tang. “Revolution, Reintegration, and Crisis in Communist China: A Framework for Analysis.” In Ping-ti Ho and Tsou Tang, eds., China in Crisis. Vol. 1, book 1. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
Unger, Jonathan. “Decollectivization in a Guangdong Village: An Interview.” In John P. Burns and Stanley Rosen, eds., Policy Conflicts in Post-Mao China: A Documentary Survey, with Analysis. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1986.
Tilly, Charles. “Review Article: State and Peasant in Post-Revolution China.” The Journal of Peasant Studies, Vol. l7, No. l, October 1989: 114–36.
Tilly, Charles. The Transformation of Rural China. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2002.
Tilly, Charles. “The Cultural Revolution at the Grass Roots.” The China Journal, Issue 57, January 2007.
Viola, Lynne. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1996.
Wakeman, Frederic, Jr. Strangers at the Gate: Social Disorder in South China, 1839–1861. Berkeley: University of California Press, 1966.
Walder, Andrew G., and Bobai Li. “Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949–1996.” American Journal of Sociology, Vol. 106, No. 5, March 2001.
Watson, James, and Evelyn Rawski, eds. Death Ritual in Late Imperial and Early Modern China. Berkeley: University of California Press, 1988.
Watson, Rubie. Memory, History, and Opposition Under State Socialism. Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1994.
Weigelin-Schwiedrzik, Susanne. “Taking the Heat Out of a Problem: Party Historiography and Traumatic Experiences in Modern Chinese History.” Paper presented to the Association for Asian Studies, Boston, MA, March 1999.
Weigelin-Schwiedrzik, Susanne. “Trauma and Memory: The Case of the Great Famine in the People's Republic of China (1959–1961).” Historiography: East and West, Vol. 1, No. 1, 2003.
Weigelin-Schwiedrzik, Susanne. “The Distance between State and Rural Society in the PRC: Reading Document No. 1.” Unpublished paper, February 2004.
Wemheuer, Felix. “A Policy of Destruction – Memories of Chinese Intellectuals on the Rural Great Leap Forward (1958–1961).” Unpublished paper, 2004.
Wemheuer, Felix. “Stone Noodles: Rural Memories of the ‘Great Leap Famine’ in Henan Province (1958–1961).” Paper presented to the East Asian Colloquium, Brandeis University, April 6, 2005.
Wemheuer, Felix. “The Grain Problem Is an Ideological Problem: Discourses of Hunger in the Socialist Education Campaign in 1957.” Unpublished paper delivered to the annual meeting of the Association of Asian Studies, March 24, 2006.
Wemheuer, Felix. “Regime Change of Memories: Creating Official History of Ukrainian and Chinese Famine Under State Socialism and the Cold War.” Unpublished paper, University of Vienna, 2006.
White, Lynn T. III. Unstately Power: Local Causes of China's Economic Reforms. Vol. I. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1998.
White, Theodore, and Anna Lee Jacoby. Thunder Out of China. New York: William Sloane Associates, 1946.
White, Tyrene. “Domination, Resistance and Accommodation in China's One-Child Campaign.” In Elizabeth J. Perry and Mark Selden, eds., Chinese Society: Change, Conflict and Resistance. London: Routledge, 2000.
Whyte, Martin King. “Chinese Social Trends: Stability or Chaos?” In David Shambaugh, ed., Is China Unstable? Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2000.
Will, Pierre-Etienne, and R. Bin Wong, eds. Nourish the People: The State Civilian Granary System in China, 1650–1850. Ann Arbor: University of Michigan Center for Chinese Studies, 199l.
Wong, R. Bin. China Transformed: Historical China and the Limits of the European Experience. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.
Wu, Kaming. “Remembering the Revolutionary Past.” Unpublished paper presented to the Association for Asian Studies, 2005.
Yan, Yunxiang. “Changes in Everyday Power Relations – A View from a North China Village.” Unpublished paper given to the conference “Political Consequences of Departures from Central Planning,” Arden, Homestead, NY, August 26–30, 1992.
Wong, R. Bin. “The Culture of Guanxi in a North China Village.” The China Journal, No. 35, January 1996.
Yang, Dali. “The Impact of the Great Leap Famine on Rural Policy in China: 1959–1976.” AAS paper, March 25–28, 1993.
Yang, Dali. Calamity and Reform in China: Rural Society and Institutional Change Since the Great Leap Famine. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.
Yang, Dali. “Surviving the Great Leap Famine: The Struggle Over Rural Policy, 1958–1962.” In Timothy Cheek and Tony Saich, eds., New Perspectives on State Socialism in China. London: M.E. Sharpe, 1997.
Yang, Dali, and Fubing Su. “Food Availability Versus Consumption Efficiency: Causes of the Chinese Famine.” In Bruce Reynolds, ed., “China's Great Leap Famine.” Special issue, China Economic Review, Vol. 9, No. 2, Fall 1998.
Zhou, Kate. How the Farmers Changed China: Power of the People. Boulder, CO: Westview, 1996.
Zweig, David. Agrarian Radicalism in China, 1968–1981. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
Zweig, David. Freeing China's Farmers: Rural Restructuring in the Reform Era. New York: M.E. Sharpe, 1997.